Fem regelverk som skapar utrymme för innovation

 På frukostseminariet Morning Insights presenterade Dr Åke Freij sin syn på hur livförsäkringsbranschen aktörer kan skapa affärsmöjligheter av de senaste fem regelverksförändringar som branschen ställs inför istället för att se dem som hinder.

Åke Freij – forskare och doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, presenterade hur försäkringsbranschen kan utnyttja de kommande regelverksförändringarna för att skapa nya och förbättrade kunderbjudande och effektivare interna processer.

Olika syften med regelverken försäkringsbranschen

De första svenska etablerades i mitten av 1700-talet medan regelverken inom försäkringsbranschen dröjde till 1900-talets början. Sedan dess har förändringar i regelverken som reglerar försäkringsbranschen och teknologiskiften varit de två externa faktorer som drivit innovation och affärsmodellsutveckling signifikant för branschens samtliga aktörer.

Regleringar inom försäkringsbranschen 1700 - 2020.  Åke Freij

Gör branschen fel när de ska implementera nya regeverk?

Implementeringen av regelverksförändringar sker alltför ofta:
- I silos
- Reaktivt
- Med checklista
- Utan koppling mellan ”compliance” och teknologi

Det är långt ifrån optimalt, speciellt som regelverksförändringar pågår hela tiden. I sin doktorsavhandling identifierar Åke Freij,  genom att analysera ett hundratal akademiska artiklar om innovation fyra sätt att skapa innovation utifrån regelverksförändringar:
- Att etablera en dominant design
- Att utforska samarbetet
- Att utforska nya tekniska krav
- Att rasera legala skyddsbarriärer

Produktinnovationer från nya regelverk

Ett exempel från försäkringsbranschen var när Skandia 1990 fick koncession av regeringen att bedriva verksamhet med unit-linkedprodukter i Sverige. Då var erbjudandet unikt, ersättningen till fondbolagen krävde nya samarbetsformer, att skapa ett försäkringstorg för att hålla exekvera fondordrar och stämma av likvider krävde ett helt nytt IT-stöd.

Ytterligare ett fall är när Skandia drev ett mål i EU-domstolen och kunde 2005 skapa den sk Ekman-försäkringen. Produkten var en hybrid mellan pensions- och kapitalförsäkring och hade väsentliga skattefördelar och fick namnet Kapitalpension. Under 2007 investerades närmare 20 miljarder SEK och bidrog till att förmögenhetsskatten avskaffades 2007. En av de stora vinnarna var SEB och de båda internetmäklarna Avanza och Nordnet. Med Kapitalpension fick de en paketering av sina erbjudanden om aktie och fondplaceringar som passade som hand i handsken. När Kapitalpension senare ersattes med Kapitalförsäkring hade båda sökt och fått tillstånd att bedriva försäkringsrörelse. Med andra kostnadsstrukturer och intäktsmodeller kunde de erbjuda riktigt låga avgifter. Att driva en fråga och lobba för sin sak är viktigt för att skapa förändring, men inte alltid tillräckligt för att bli vinnaren.

Åke Freij lyfte fram den påverkan regelförändringarna har på försäkringbolagens affärsmodell:
- Produkter
- Service
- Kundrelationer
- Teknologi

Hur aktörerna väljer att agera på regleringsförändringarna i de fyra dimensionerna är en viktig del av deras strategiarbete. Små inkrementella processförändringar eller att se regelverksförändringen som en möjlighet till  affärsmodellsinnovation och utvärderar hur helt nya erbjudandekoncept, med ny kundrelation, till nya målgrupper, via nya distributionskanaler.

Fora väljer Itello för nytt verksamhetsstöd
Fora väljer Itello för nytt verksamhetsstödMarita Odélius Engström  VD för  Fora och Mats Lillienberg VD för Itello.Fora har efter en[...]
Skandia väljer Itello för att modernisera sitt IT-stöd
Skandia väljer Itello för att modernisera sitt IT-stöd Skandia, ett av Sveriges ledande livförsäkringsbolag, har valt att förnya sitt IT-stöd[...]

Holistisk syn på regelverken ger möjlighet till innovation

Med bas i sin doktorsavhandling presenterar Åke Freij en matris som består av de två dimensionerna: försäkringbolagens affärsmodell och sätten att skapa innovation och där man analyserar de nya regelverkens påverkan:

Regelverkens påverkan på bolagens verksamhet - Åke Freij

"Analysen ger en överskådlig bild över vilka områden som är kritiska för att utveckla för att skapa affärsmöjligheter."

Vill du veta mer om vad som diskuterades på seminariet Morning Insigths - Fem regelverk som skapar utrymme för innovation inom livförsäkringsbranschen? Vilka möjligheter ser du till nya produkt- och serviceinnovationer likt unit-linked och Kapitalpension? 

Ladda ner hela doktorsavhandlingen

disscover_ake-freij-master-thesis.pdf - 3.92 MB

Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]