Samverkan för att möta kraven i GDPR

Igår samlades ett tjugotal deltagare från våra livförsäkringskunder för att diskutera hur Itello på bästa sätt ska utveckla Inca för att möta de nya kraven i GDPR.

Arbetat med att anpassa livbolagens verksamheter för att uppfylla de nya kraven i GDPR pågår för fullt. För att kunna kartlägga hur våra kunder väljer att tillämpa förändringarna har vi initierat ett samverkansforum med våra kunder. Syftet är att kartlägga hur våra kunder ser på de förändrade kraven och hur detta påverkar Inca som används för att administrera över 11 miljoner försäkringsavtal för drygt 3 miljoner försäkringstagare.

Utgångspunkten för diskussionerna är att hitta de områden där tolkningar är lika och identifiera var det finns skillnader samt hur dessa skillnader kan minimeras. Resultatet av diskussionerna ger Itello förutsättningar att utveckla det funktionella stöd som krävs. Standardfunktionalitet där det går och konfigurerbar funktionalitet där det behövs för att kunna tillämpa de olika tolkningarna. Nio kunder som alla behöver förhålla sig till det förändrade regelverket med gör det genom att dela på utvecklingskostnaden – det är en god affär.
Läs mer om hur Itello samarbetar med våra kunder kring GDPR

För Itello är GDPR en av flera olika initiativ där vi samarbetar med våra kunder för att utveckla en effektivare administration på ett kostnadseffektivt sätt.
Läs mer om våra andra samverkansforum tillsammans med kunder och branschaktörer

Följ Itello på LinkedIn så missar du inga nyheter!

  • November 23, 2017