Stark tillväxt för Itello 2016/2017

Fintechbolaget Itello – leverantören av affärssystem och digitala lösningar för alla i liv- och pensionsbranschen, levererade en stark omsättningstillväxt för senaste verksamhetsåret. Tillväxten genereras från branschens allt snabbare utveckling och Itellos centrala position som möjliggörare för denna förändring.

Omsättningen verksamhetsåret 2016/2017 var 201,3 MSEK (169,3 MSEK), en ökning med 19 procent. Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 35,4 MSEK (26,2 MSEK), en ökning med 35 procent. Tillväxten beror på ökade aktiviteter från våra kunder för att möta de många förändringar de står inför. SPP är en av Itellos senaste kunder och genomför just nu ett stort transformationsarbete vilket bidragit till omsättningsökningen.

”Det har varit ett väldigt händelserikt år och vi känner tydligt att förändringstakten i branschen har ökat. Det sporrar oss till att öka takten ytterligare framöver.” säger Per Agelii, VD för Itello.

 

Itello har även förlängt avtalen med kunderna AMF och Movestic. Avtalen är fleråriga och omfattar licensrättigheter för Itellos produkter och tjänster.

Bolagets balansräkning är fortfarande mycket stark. Kassalikviditet var 152 (221) procent och soliditet 31 (55) procent.

Itello hade per den 30 juni 144 (122) medarbetare, en ökning med 18 procent.

Läs mer om årets resultat – Itello i siffror

Följ Itello på LinkedIn så missar du inga nyheter!

  • November 13, 2017