Digitaliseringen driver nya samarbeten inom försäkringsmarknaden

I rapporten The Next wave of Fintech ser framtiden ljus ut för de svenska aktörerna inom Insurtech. Kunderna efterfrågar individanpassade och billigare lösningar.  
Itello är en av de aktörer som lyfts fram som ett Insurtechbolag och som kan sänka kostnaderna för livbolagen genom effektivare administration och smarta integrationer med de många aktörerna som utnyttjar digitaliseringen för att individanpassa distributionen.

Rapporten har genomförts av Handelshögskolan i Stockholm och PA Consulting i vilken de undersöker utvecklingen i den svenska Fintech-sektorn och kommer fram till en framväxt av två nya segment - Insurtech och Regtech. Ett utvecklat samarbete mellan teknikföretag inom dessa sektorer och finansinstitut har lett till nya mer kundanpassade finansiella tjänster.

"Sverige har med sin icke-hierarkiska organisationsstruktur och höga samarbetsnivå potential att bli en utmärkt plats och ta ledningen för tillväxten av InsurTech och RegTech, säger Michal Gromek, forskare på Department of Marketing and Strategy vid Handelshögskolan i Stockholm."

Michal Gromek
Department of Marketing and Strategy
/Handelshögskolan i Stockholm.

Ladda ner hela rapporten från Handelshögskolan i Stockholm och PA Consulting här!

Itello unikt i sitt marknadssegment

Itello är en av få aktörer som finns i kategorin som fokuserar på utfärdandet och administrationen av försäkringar. Idag har vi nio av Sveriges ledande livförsäkringsbolag som kunder och administrerar över 11 miljoner försäkringar för drygt 3 miljoner svenskar. Det ger Itello en position som nav i ekosystemet kring administration och distribution av livförsäkringar och pensioner. Integrationer är en central del för att kunna automatisera informationsflödet och på så sätt sänka kostnaderna för administrationen.

Läs mer om Itellos integrationslösningar

Digitaliserad distribution ställer krav på flexiblare integrationer

Framväxten av allt fler aktörer branschens ekosystem kring inom distribution och personifiering samt nya regelverk skapar nya behov av smidiga intergrationer för att utnyttja den fulla kraften av digitaliseringen.

"Itello har en central position på marknaden och kan erbjuda en kraftfull kombination av färdigpaketerade branschintegrationer och stor flexibilitet med mycket bred katalog av öppna API-er. På så vis kan Itello fungera som ett nav och möjliggöra för branschen att snabba på och effektivisera den digitala förflyttning som nu påbörjats.
Vi gör det genom att erbjuda integrationsmöjligheter för start-ups inom Insurtech för att de smidigt ska kunna koppla upp sig mot försäkringsbolagen för att verkligen förändra kunddialogerna. Samtidigt möjliggör det för försäkringbolagen som utfärdar och administrerar försäkringarna att öka sin distributionskraft och nå nya kundsegment i nya digitala sammanhang och kanaler."

Henrik Allert
Head of Digital Solution /Itello 


 Samverkan skapa kostnadseffektiva branschgemensamma lösningar

Itello samverkar med våra kunder i olika fora för att skapa gemensamma lösningar på branschspecifika utmaningar som regelförändringar, upphandlingar och integrationer till andra branschaktörer.

Fem regelverk som skapar utrymme för innovation
Fem regelverk som skapar utrymme för innovation  På frukostseminariet Morning Insights presenterade Dr Åke Freij sin syn på hur livförsäkringsbranschen[...]

Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
  • December 12, 2017