Morning Insights - Digital Trends in Life and Pension

Analysföretaget Celents försäkringsanalytiker beskrev på ett frukostmöte idag sin syn på de digitala trenderna som påverkar liv- och pensionsbranschen.

Robotrådgivare, beteendestyrd prissättning, virtuella service center togs upp som områden som branschen idag särskilt intresserar sig för. Det skapar ett alltmer livfullt ekosystem kring de nya teknikerna enligt Celent.

Data-information-kunskap-kundskap

Grunden i allt detta handlar om företagens förmåga att hantera data. Centralt är att känna sin kund genom att samla in och analysera relevant information för att kunna leverera en personifierad kundupplevelse med relevanta erbjudanden och tjänster. Detta måste dock balanseras mot kundernas krav och rätt till personlig integritet där GDPR ex kan sätta en del käppar i hjulen för aktörer som nyttjar kunddata för att via AI och Machine Learning.

Det råder ingen tvekan om att tekniken att digitalisera kundinteraktioner inom liv- och försäkringsbranschen finns tillgänglig och att den redan tillämpas inom mer transaktionsintensiva områden som betalningar.

Utmaning att skapa digital kundrelation när kundbehoven är händelsestyrda

Men försäkringsbranschen är inte transaktionsbaserad utan mer händelsestyrd, du byter arbetsgivare, får en ny familjesituation etc. dvs en mer komplex situation än att enbart genomföra en transaktion. Det är inte uppenbart att det effektivaste sättet är att enbart göra det digitalt.

Enligt Celents presentation prioriterar många av aktörerna en fortsatt effektivisering och teknikförnyelse genom digitalisering. De utökade regelverken och kraven på regelefterlevnad för branschens aktörer driver många att digitalisera delar av eller hela processer. Det behöver inte innebära att det är bäst för kunden men det får en stor påverkan för verksamhet på sikt.

Från process- och batchorienterad verksamhet till realtids och datadriven exekvering

I en värld där data samlas in kontinuerligt och automatiskt och där processer för prissättning exekveras på några millisekunder kommer den typ av administrativa verksamheter vi ser idag att försvinna. Istället skapas behov av helt nya kompetenser kring hur man använder den data som samlas in genom hur kunderna lever sina liv och hur de agera på dina erbjudanden.

Ladda ner presentationen från Morning Insights

Nicolas Michellod - Senior Insurance Analyst, Celent
Gav sin syn på de stora digitala trenderna för försäkringsbranschen.