Integration till Nordic Fund Market minskar risker och ökar effektiviteten

Itello erbjuder nu en integration till Nordic Fund Market. Det underlättar exekvering av fondordrar, minskar administrativa risker och sänker kostnader.

Nyhet 2018-02-13: Nasdaq lanserar NFM för den norska och finska fondmarknaden 

Många bolag i försäkringsbranschen har, trots en i övrigt automatiserad fondorderhantering, ett manuellt sista steg där fondordrarna skickas till fondbolagen via fax eller mail. Det är administrativt betungande, kostsamt och innebär såväl en operativ som finansiell risk.

En anledning till att digitaliseringen inte kommit längre är att det krävs integration med ett stort antal fondbolag för att kunna erbjuda ett bra utbud av fonder. Integrationen sker antingen i form av standardprotokollet Swift eller genom en mängd olika egenutvecklade lösningar samtidigt som det finns fondbolag som överhuvudtaget inte har stöd för elektronisk orderläggning. Detta sammantaget gör det kostsamt och förvaltningsmässigt tungt för ett försäkringsbolag att skapa och upprätthålla direkta elektroniska kanaler med ett flertal fondförvaltare.

En lösning på denna problematik är att istället låta orderläggningen gå via en fondhandelsplattform som ansvarar för kommunikationen med de olika fondbolagen på marknaden. Nasdaq har en routingtjänst, Nordic Fund Market, som erbjuder elektronisk handel med marknadens fondbolag, oavsett bakomliggande integration.

I Inca 17.2, som släpptes i månadsskiftet maj/juni, har vi byggt en grundplattform för automatiserad fondorderläggning via externa fondhandelsplattformar. Plattformen är byggd för att relativt enkelt kunna byggas ut för att hantera olika plattformar på marknaden. I 17.2 införs stöd för handel via Nordic Fund Market. Det innebär att våra kunder genom Inca nu fullt ut kan automatisera fondhandeln.

En fullt automatiserad fondhandel ställer stora krav på övervakning och felhantering. Inca erbjuder därför möjligheter till larmsättning på flera nivåer, användargränssnitt för att enkelt kunna överblicka status samt möjligheter att, tillfälligt eller permanent, kunna styra om till manuell orderläggning om så skulle krävas.

Enklare, säkrare och kostnadseffektivt för våra kunder och deras försäkringtagare och sparare i IPS och ISK.

  • June 28, 2017