Ny leveransmodell av affärssystemet Inca

Från releasen  Inca 17.3 levererar Itello nya versioner i en modell med mindre, men betydligt fler releaser över året. Syftet är att leverara delar av en releasas för att kunderna ska kunna börja testa tidigare och kunna skapa fler digitaliserade kunddialoger tidigare

Program Increments ger kundnytta tidigare

Leveranserna sker genom sk Program Increments (PI) i enlighet med ramverket Scaled Agile Framework (SAFe). Genom att skapa en värdeström där man fokuserar på att leverera rätt saker så snabbt som möjligt engagerar Itello alla inblandade för att producera värdet i en sammanhållen kedja. Det är en win-win-modell där syftet är att tidigt ge kunderna värde då de får möjlighet att både testa och ge feedback på den nya funktionaliteten i initiala PIs. Kunderna får dessutom en betydligt jämnare belastning på sina test- och mottagningsorganisationer. För Itellos del får utvecklings­organisationen ökad delaktighet, produktivitet och levererad kvalitet genom att skapa helhetssyn i mindre värde- och tidboxade leveranser med snabbare feedback.

Våra produkter för digitalisering BLI, EQS och PAF levereras sedan tidigare i enlighet med det som kallas ”continuous delivery mode” där korta utvecklingscykler levererar kundvärde ofta.

Läs mer


Finland har också undertecknat FATCA-fördraget
Det långsiktiga sparandet Den 1:a juli började FATCA att gälla. Men Sverige och USA har än så länge inget avtal[...]
Följer du utvecklingen av rapporteringen av FATCA?
Det långsiktiga sparandet Finansdepartementet skickade i mitten av februari ett underlag till US Treasury Department om hur Sverige har för[...]
Kundernas beteende ändras på nolltid – även vid köp av finansiella tjänster
Det långsiktiga sparandet Google UK's Head of Financial Services, Ian Morgan, utforskade den digitala rollen vid distribution av finansiella tjänster[...]

 

Från releasen  Inca 17.3 levererar Itello nya versioner i en modell med mindre, men betydligt fler releaser över året.

Leveranserna sker genom sk Program Increments (PI) i enlighet med ramverket Scaled Agile Framework (SAFe). Genom att skapa en värdeström där man fokuserar på att leverera rätt saker så snabbt som möjligt engagerar Itello alla inblandade för att producera värdet i en sammanhållen kedja. Det är en win-win-modell där syftet är att tidigt ge kunderna värde då de får möjlighet att både testa och ge feedback på den nya funktionaliteten i initiala PIs. Kunderna får dessutom en betydligt jämnare belastning på sina test- och mottagningsorganisationer. För Itellos del får utvecklings­organisationen ökad delaktighet, produktivitet och levererad kvalitet genom att skapa helhetssyn i mindre värde- och tidsboxade leveranser med snabbare feedback.

Våra produkter för digitalisering BLI, EQS och PAF levereras sedan tidigare i enlighet med det som kallas ”continuous delivery mode” där korta utvecklingscykler levererar kundvärde ofta.