Ny leveransmodell av affärssystemet Inca

Från releasen  Inca 17.3 levererar Itello nya versioner i en modell med mindre, men betydligt fler releaser över året. Syftet är att leverara delar av en releasas för att kunderna ska kunna börja testa tidigare och kunna skapa fler digitaliserade kunddialoger tidigare

Program Increments ger kundnytta tidigare

Leveranserna sker genom sk Program Increments (PI) i enlighet med ramverket Scaled Agile Framework (SAFe). Genom att skapa en värdeström där man fokuserar på att leverera rätt saker så snabbt som möjligt engagerar Itello alla inblandade för att producera värdet i en sammanhållen kedja. Det är en win-win-modell där syftet är att tidigt ge kunderna värde då de får möjlighet att både testa och ge feedback på den nya funktionaliteten i initiala PIs. Kunderna får dessutom en betydligt jämnare belastning på sina test- och mottagningsorganisationer. För Itellos del får utvecklings­organisationen ökad delaktighet, produktivitet och levererad kvalitet genom att skapa helhetssyn i mindre värde- och tidboxade leveranser med snabbare feedback.

Våra produkter för digitalisering BLI, EQS och PAF levereras sedan tidigare i enlighet med det som kallas ”continuous delivery mode” där korta utvecklingscykler levererar kundvärde ofta.

Läs mer


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

 

Från releasen  Inca 17.3 levererar Itello nya versioner i en modell med mindre, men betydligt fler releaser över året.

Leveranserna sker genom sk Program Increments (PI) i enlighet med ramverket Scaled Agile Framework (SAFe). Genom att skapa en värdeström där man fokuserar på att leverera rätt saker så snabbt som möjligt engagerar Itello alla inblandade för att producera värdet i en sammanhållen kedja. Det är en win-win-modell där syftet är att tidigt ge kunderna värde då de får möjlighet att både testa och ge feedback på den nya funktionaliteten i initiala PIs. Kunderna får dessutom en betydligt jämnare belastning på sina test- och mottagningsorganisationer. För Itellos del får utvecklings­organisationen ökad delaktighet, produktivitet och levererad kvalitet genom att skapa helhetssyn i mindre värde- och tidsboxade leveranser med snabbare feedback.

Våra produkter för digitalisering BLI, EQS och PAF levereras sedan tidigare i enlighet med det som kallas ”continuous delivery mode” där korta utvecklingscykler levererar kundvärde ofta.

  • June 20, 2017