Ungas hållbarhetsfokus ställer krav på försäkringsbranschen

Itello går före och verifierar vårt hållbarhetsarbete. Nästan var femte person under 36 år anser att det är viktigt att försäkringsbolagen har ett miljö- och hållbarhetsengagemang, att jämföra med 7 procent bland äldre. Alla försäkringsbolag borde ställa krav på sina underleverantörer - även av IT-stöd.

 Hållbarhet och socialt ansvarstagande viktigare för yngre försäkringssparare

Undersökningen är ytterligare ett exempel på att arbetet med hållbarhet och socialt ansvarstagande är viktigt, speciellt för försäkringsbolagen. Sparande under lång tid och livsvariga utbetalningar ställer stora krav på aktörerna och undersökningen pekar på att valet av försäkringsbolag är viktigt – speciellt bland unga. Enkätundersökning är baserad på 1 506 intervjuer.

Riktigt intressant blir det när de yngre gör börjar arbeta och tjäna in sina första pensionskronor. Kommer de att göra aktiva val som är baserade på deras hållbarhetsvärderingar och vad försäkringsbolagen kommunicerar?  Eller är pensionen en icke-fråga för dem.

För Itellos medarbetares är hållbarhet och socialt ansvarstagande del av vardagen 

För Itello, som är en leverantör till många av pensionsbranschens försäkringsbolag, utgör hållbarhet och socialt ansvarstagande en naturlig del för företaget och i medarbetarnas arbetsvardag. Det är också en viktig del i våra kunders ambitioner varför en oberoende verifiering av vår egendeklaration inom Socialt ansvarstagande känns som ett bra kvitto på vårt arbete.” säger Per Agelii, VD på Itello.
Våra medarbetare har tjänstepension via ITP, det inebär att de kan välja försäkringsbolag efter sina egna värderingar.

Itellos arbete med socialt ansvarstagande är verifierat och godkänt av det oberoende institutet RISE.

Itello har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhet och socialt ansvarstagande. Senaste året har vi dels certifierat oss inom miljö (ISO 14001) och dels nu även anpassat oss till standarden ISO 26000  för socialt ansvarstagande. Detta innebär ett enhetligt ledningssystem samt både ett uttalande och en egendeklaration. Det oberoende institutet RISE har granskat hela ledningssystemet och verifierat Itellos egendeklaration samt godkänt och även gjort ett eget officiellt uttalande.

Läs mer om socialt ansvarstagande på Itello, vår egendeklaration samt uttalande från Itello och RISE.

Läs mer om undersökningen

Vill du ta del av hela undersökningen som är gjord av Gfk Norm på uppdrag av Greater Than? Klicka här
Respondenterna har fått ta ställning till följande påstående: ”Ett försäkringsbolag med ett starkt samhällsengagemang inom klimat- och hållbarhetsfrågor är viktigt för mig.


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • August 15, 2017