Itello på Insurtech Stockholm

På årets största event för insurtech samlades drygt 130 deltagare i Spårvagnshallarna onsdagen den 20 september i ett arrangemang av Finansliv.

En av dagens första talare var Henrik Allert som fått uppdraget att presentera vår syn på försäkringsbranschens digitala behov idag och i framtiden.

Här kommer några av huvudpunkterna ur vår presentation.
Enligt flera analysfirmor har försäkringsbolagen generellt två riktningar för fortsatt utveckling av sin affär.

Renodlad producent
Att renodla producentrollen – dvs att erbjuda försäkringar och fördela risk så kostnadseffektivt som möjligt. Genom låga premier, god riskbedömning, låga administrationskostnad och hög inre effektivitet. Drivet av automatisering och digitalisering vinner man affärer och når kritiska volymer för uthållig lönsamhet och tillväxt.

Äga kundrelationen
Att äga kundrelationen är den andra inriktningen. En tätare kundinteraktion samt att hela tiden vara relevant för kunden skapar en kundrelation som ger förutsättningar för fler och lönsamma affärer för försäkringbolaget.

Vägen framåt för aktörerna

Vi är övertygade om att försäkringbolagen måste jobba aktivt med båda ovan nämnda dimensioner – i vart fall just nu.

Kostnadspressen kommer att fortsätta, så förändringsarbetet med att effektivisera internt måste fortsätta. Många aktörer har en stor teknisk skuld där företagens IT-stöd inte ger möjligheter till den snabba anpassning som krävs för att uppfylla nya regulatoriska krav och möta nya affärsmöjligheter utan stora ansträngningar.

Vi ser tre tydliga drivkrafter
· Kundrelevans
· Transparens och effektivitet
· Disruptiv teknologi

Dessutom befinner sig branschen i en regelverkstsunami som kräver ett holistiskt synsätt till de tre drivkrafterna.

För försäkringsbolagen finns flera strategier för att kunna möta och utvärdera båda ny teknologi och utmanare.
På ett frukostmöte Morning Insights hos Itello i maj 2017, presenterade analysföretaget Celent sex olika samarbetsformer.


Läs mer här: Morning Insights - Digital Trends in Life and Pension

Vi är övertygade om att det är hög tid för aktörerna att skapa förutsättningar att samarbeta med nya aktörer som ibland bygger på ny teknologi och förhålla sig till helt nya aktörer. Redan idag finns det ett par aktörer som erbjuder försäkringar via smarta kontrakt och blockchainteknologi. Vi ser dessutom exempel på nya samarbete nästan varje vecka!

​Läs mer om årets största insurtechevent!

Realtid: Försäkringsbranschen måste bli mer proaktiv
Michal Gromek SSE Chasing the Digital Wave of Insurtech
Insurtech Stockholm - Branschens digitala behov just nu och i framtiden
Finansliv: Ny teknik förändrar försäkringar

Med ett modernt IT-system kan administrativ personal jobba effektivare och vissa processer kan automatiseras. Många försäkringsbolag har i dag egenutvecklade affärssystem vilket ofta kostar mer i underhåll och utveckling än standardiserade dito.

Henrik Allert
Head of Digital Solutions/Itello


Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
  • List Element
  • List Element
  • List Element
  • September 21, 2017