Celent spår tillväxt för Itello

Analysfirman Celent har nyligen presenterat en rapport som sammanställer leverantörer av system för administration av försäkringsavtal – Policy Administration System – PAS.

Bara i Europa har de analyserat 38 leverantörer där de flesta är lokala. I Norden finns ett par och Itello är en av dem. Den svenska traditionen av premiebestämda pensioner sedan 1977 finns inbyggt i vårt DNA. Det gör Itello väl positionerat inför övergången till premiebestämd pension i andra länder.

”Itello is a leading vendor in its home market and Inca has proven to be a robust solution to meet Swedish insurers’ requirements. We think the next step for Itello is to consolidate and further expand its customer base in the Nordics and potentially in other European markets. We think with the investment done in Inca over the past few years, Itello will be able to meet this objective.”  skriver Celent om Itello i sin rapport Celent EMEA Policy Administration Systems 2017

Celent EMEA Policy Administration Systems 2017


Konsolidering i flera dimensioner – ett av många nödvändiga beslut

En av de frågor Celent försöker besvara är vilka produkter ett modernt PAS har stöd för. Ett sätt att minska kostnaderna för administrationen är att ha fler försäkringsprodukter i ett och samma system.

Fler produkter i samma system

Swedbank Försäkring har konsoliderat sina tre system och har nu alla sina livförsäkringar och pensionsutfästelser i ett och samma system.
Läs mer: Äntligen alla försäkringar i ett och samma system.

Samma system i fler geografier

Ytterligare ett sätt att konolidera verksamheten är att göra som Nordnet. De har sin verksamhet inom pensions- och försäkringssparande i Sverige, Norge och Danmark i samma system - Inca.
Läs mer: Nordnet - Effektiv nordisk allians

Minska antalet avtal som behöver administreras

Ett tredje sätt är att göra som en av de största aktörerna inom avtalspensionsområdet - AMF. 2016 genomförde de ett prisbelönt projekt och kunde sänka avgifterna för sina försäkringstagare och effektivisera verksamheten genom att slå ihop 5 miljoner försäkringar för 2 miljoner försäkringstagare.
Läs mer: AMF lämnade stordatorn och sänkte avgifterna med 300 miljoner

Läs mer om våra kunders projekt för att effektivisera administrationen av våra liv- och pensionsförsäkringar - Årets trofè

Att konsolidera verksamheten i flera dimensioner är ett sätt att skapa rätt förutsättningar för att möta kunderna oavsett om det ske digitalt eller i personliga möten. Men hur vill kunderna ha det digitala mötet med sina försäkringsbolag. Vi bad Celent ta redan på vad de skandinaviska konsumenterna tycker egentligen är viktigt.

Effektivare digital kunddialog – vad tycker konsumenterna egentligen?

Celent har intervjuat över 1 200 skandinaviska kunder om deras erfarenheter av, och förväntningar på, digitala möten med liv- och pensionsbolag. Den 3 maj kommer de och presenterar sina analyser och slutsatser av dina kunders digitala förväntningar på dig.
Läs mer om Itello Morning Insights - Digital Progress in Scandinavian Life Insurance

Effektivisering genom automatisering och digitalisering skapar nya möjligheter

Nyligen meddelade Movestic, en av våra kunder, att de minskar sin personal med 20 procent. Under 2017 inleddes ett arbete med fokus på att effektivisera processer genom automatisering och digitalisering, som nu resulterar i personalneddragningarna, enligt nyhetsbrevet Sak & Liv. Vi konstaterar att upphandlingarna inom avtalpensionsområdet har skapat en tydlig prispress och bara de utvalda får vara med.
Förutom prispress på de avgifter som försäkringbolagen kan ta ut av försäkringsgivarna har möjligheterna att få intäkter från fondleverantörerna minskat. Dels beroende på att allt fler väljer prispressade indexfonder och att vi har ett lågt ränteläge med små möjligheter att ge kick-backs utan att hamna på minusavkastning.

Låga kostnader, bra entréfondslösningar och generationsfonder som följer en förutbestämd glidbana, innebar att flera av våra kunder blev vinnare i den senaste ITP-upphandlingen. Dessutom blev tre av våra kunder utvalda att leverera traditionell försäkring.
Läs mer: ITP-upphandlingen klar!

​Läs mer

Läs mer om likheter och skillnader i de Nordiska ländernas pensionssystem på Itello Insights


Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
  • March 28, 2018