FIs innovationscentrum invigt

Sverige är just nu ett av världen mest innovativa länder. 
Nu öppnar Finansinspektionen (FI) ett innovationscenter för att stärka samarbetet mellan myndigheter och fintechbolag. Initiativet till innovationscentret har tagits fram av Vinnova och FI på uppdrag av finansmarknadsminister Per Bolund och närings- och innovationsminister Mikael Damberg.


Bild Realtid: FI öppnar fintechcenter

Lång tradition av innovationer inom finansområdet
Sveriges placering på Blombergs Innovation Index 2018 baseras på antal framgångsrika teknikföretag vi producerar per capita. Skype, Spotify, Minecraft och Candy Crash Saga har alla sitt ursprung i Sverige. De senaste åren har vi sett svenska aktörer som Klarna, iZettle, Trioptima, Swish gå in och tillämpa disruptiva teknologier eller bryta upp värdekedjor inom finansområdet. Ibland räcker tillit och samsyn men inom det finansiella området finns ett stort antal regleringar och lagändringar som syftar till att stärka konsumentens makt genom att öka transparensen och öka kraven på hur och vem som får marknadsföra, informera och ge råd till konsumenter.

Här är några exempel på avgörande händelser för var vi befinner oss idag:
1913 fattade riksdagen beslut om att införa allmän pensionsförsäkring – folkpension. Sverige blev därmed först i världen med att införa en försäkring för i stort sett hela befolkningen
1967 installerades världens första on-lineuppkopplade bankomat på Stora torget i Uppsala 
1990-talet OM blir världens första privatägda elektroniska aktiebörs
1998 beslutade riksdagen om att införa ett individuellt premiepensionssparande i syfte att “ge den enskilde ökat ansvar för den egna pensionens storlek
2003 introducerades BankID och Itello startade sin verksamhet*
2005 Kapitalpension införs efter en dom i EU
2011 Mobilt BankID introduceras
2012 Swish utvecklas och introduceras av Sveriges sex största banker som en betaltjänst mellan privatpersoner
2018 FI öppnar innovationscenter och meddelar att det är ett missförstånd att man är emot molntjänster

Läs promemorian Finansinspektionens syn på revisionsrätten för verksamhet som läggs ut på molntjänstleverantörer 

Ljus framtid för svensk insurtechindustri
I rapporten The Next wave of Fintech ser framtiden ljus ut för de svenska aktörerna inom insurtech. Kunderna efterfrågar individanpassade och billigare lösningar. Itello är en av de aktörer som lyfts fram som ett insurtechbolag och som kan sänka kostnaderna för livbolagen genom effektivare administration och smarta integrationer med de många aktörerna som utnyttjar digitaliseringen för att individanpassa distributionen.

– Sverige har med sin icke-hierarkiska organisationsstruktur och höga samarbetsnivå potential att bli en utmärkt plats och ta ledningen för tillväxten av InsurTech och RegTech, säger Michal Gromek, forskare på Department of Marketing and Strategy vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer om rapporten The Next Wave of Fintech från Handelshögskolan i Stockholm och PA Consulting

Internationell inspiration och samverkan
Finansmarknadsminister Per Bolund och närings- och innovationsminister Mikael Damberg invigde tillsammans med GD för Finansinspektionen, Erik Thedéen FIs innovationscentrum den 16 mars. Inspirationen till projektet kommer från Storbritannien där Financial Conduct Authority har upprättat något man kallar för en regulatorisk testbädd. Syftet är att aktörer ska kunna testa sina innovativa produkter, tjänster, affärsmodeller samt sätt att tillhandahålla sina erbjudande till marknaden med verkliga konsumenter.
Läs mer om FCAs Sandbox

Finansinspektionen samarbetar med olika svenska och utländska myndigheter. Syftet är att innovationsverksamheter ska få information och vägledning om de finansiella regelverk som kan bli aktuella för verksamheten. Samarbetena med utländska myndigheter skapar en dialog och gör den internationella marknaden mer tillgänglig för de svenska innovationerna.

Det Nordiska nätverket Fintech Hub är ytterligare ett exempel på samarbeten i syfte att stötta fintechbolag på olika stadier, framför allt genom att vara en naturlig mötesplats för olika intressenter.

Samverkan skapar kostnadseffektiva branschgemensamma lösningar 
Itello samverkar med våra kunder i olika fora för att skapa gemensamma lösningar på branschspecifika utmaningar som regelförändringar, upphandlingar och integrationer till andra branschaktörer.

Läs mer om Itellos samverkansforum tillsammans med våra kunder

* Våra utvecklare så stora möjligheter utanför stordatornmiljön. Redan i designfasen 1998 gjrdes ett strategiskt val att använda Java, Windows och SQL Server. Idag är det inte märkvärdigt, då var det helt unikt. Idag administreras över 11 miljoner försäkringar hos nio av Sveriges livförsäkringsbolag.   

Följ Itello på LinkedIn så missar du inga nyheter!

  • March 19, 2018