Fördjupad kundsamverkan kring IDD och MiFID II

Införandet av IDD har kantats av oklarheter och förseningar. Behovet av att nå samsyn över vilka produkter och hur information ska presenteras för slutkunderna på ett flexibelt och kundorienterat sätt ökar i takt med att vi närmar oss ett införande.  

Efter överläggningar enskilt hos våra kunder har vi fått en bild av kundernas utmaningar och tolkningar och det var dags för nästa steg. En samverkansgrupp med representanter för Itellos kunder samlades för ett första möte i veckan och fick information om framtida utveckling av funktionalitet i Inca och hur dessa planeras i tiden.

Den största delen av tiden spenderades dock på att diskutera tolkningar och tillämpningar av det vi idag vet om regelverken. Diskussionerna var livliga och avhandlade allt från vilka produkter som träffas av regelverken till hur presentation av information ska se ut till den försäkrade.

I vissa frågor nåddes en samsyn, i andra kommer det att krävas mer diskussioner och undersökningar.

Samverkansgruppen för IDD och MiFID II, kommer att träffas med jämna mellanrum framöver och diskussioner fördes om att stärka samverksgruppens kompentens med att bjuda in externa experter och intressenter samt berörda myndigheter till diskussionerna i våra samverkansform. Finansinspektionen är tillsynsmyndighet och invigde nyligen ett innovationscentrum för att underlätta dialogen med myndigheten och fintechbranschens aktörer.

Läs mer om hur Itello samarbetar med våra kunder kring MiFID/IDD

För Itello är de nya regelverken ett av flera olika initiativ där vi samarbetar med våra kunder för att utveckla en effektivare administration på ett kostnadseffektivt sätt.
Läs mer om våra andra samverkansforum tillsammans med kunder och branschaktörer

Följ Itello på LinkedIn så missar du inga nyheter!

  • March 26, 2018