ITP-upphandlingen klar - här är vinnarna

13 bolag deltog i upphandlingen av det nya femåriga avtalet inom ITP-avtalet – idag fick vi reda på vilka tio bolag som blev utvalda.

Vi säger grattis till våra kunder AMF, Folksam och Skandia som blev valbara inom traditionell försäkring samt till Swedbank, SPP och Movestic som blev valbara inom fondförsäkring. Återigen visar Itello att vår lösning för effektiv administration av avtalspension via valcentraler är konkurrenskraftig inom båda förvaltningsformerna traditionell försäkring och fondförsäkring.

Upphandlingen av en ny ITP-plan syfte är att ge 1,8 miljoner tjänstemän en så hög pension som möjligt och i offertunderlaget ställs stora krav på hög historisk avkastning och låga avgifter.

De nya avtalen träder i kraft den 1 oktober 2018 och gäller fem år. Inom ITP dras och placeras premierna månadsvis genom valcentralen Collectums försorg.

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

Inca – ger flexibla entréfondslösningar och kostnadseffektiv administration

Swedbank, SPP och Movestic kommer att kunna erbjuda en bra lösning för sina entréfonder i form av generationsportföljer i Inca. Vår lösning för generationsportföljer ger våra kunder möjligheten att låta sparandet följa förutbestämda glidbanor för viktning mellan aktie- och räntetillgångar. De kan även erbjuda funktionalitet för automatisk rebalansering av kundernas ITP-sparande genom att använda den automatiserade och kostnadseffektiva processen för rebalanseringar i Inca.


Flyttmarknaden – andelen flyttar minskar – regeringen styr upp
Nu har vi sammanställt statistiken från Svensk Försäkring för 2016. Totalt inbetalade premier minskade ca 6 procent från 203 250[...]
Blev flyttmarknaden som det var tänkt?
Det långsiktiga sparandet Sedan 2007 har vi fri flytträtt på nytt pensionssparande i Sverige, men det var först 2013 som[...]
Branschglidningen mellan bank och försäkring fortsätter
Det långsiktiga sparandet Tre av Danmarks största pensionsbolag startade en fond tillsammans med Danske Bank, fonden har 1 miljard DKK[...]