• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

ITP-upphandlingen klar - här är vinnarna

13 bolag deltog i upphandlingen av det nya femåriga avtalet inom ITP-avtalet – idag fick vi reda på vilka tio bolag som blev utvalda.

Vi säger grattis till våra kunder AMF, Folksam och Skandia som blev valbara inom traditionell försäkring samt till Swedbank, SPP och Movestic som blev valbara inom fondförsäkring. Återigen visar Itello att vår lösning för effektiv administration av avtalspension via valcentraler är konkurrenskraftig inom båda förvaltningsformerna traditionell försäkring och fondförsäkring.

Upphandlingen av en ny ITP-plan syfte är att ge 1,8 miljoner tjänstemän en så hög pension som möjligt och i offertunderlaget ställs stora krav på hög historisk avkastning och låga avgifter.

De nya avtalen träder i kraft den 1 oktober 2018 och gäller fem år. Inom ITP dras och placeras premierna månadsvis genom valcentralen Collectums försorg.

Upphandlingar pressar priserna

Sedan 2007 då den första upphandlingen inom avtalspensionsområdet för privatanställda tjänstemän - ITP trädde i kraft har avtalsparterna lyckas med att pressa priserna. De nya avgifterna gäller i fem år fram till 2023.

2013 introducerades kravet på historisk avkastning och mix mellan olika aktiemarknader och räntebärande värdepapper i de sk entrélösningar. Undersökningar hade visat att många stannade kvar i det fondval man gjort initialt oavsett hur fördelningar av kapitalet förändrades, det gjorde även fördelningen av premieinsättningarna.

Upphandlingen ställde dessa krav och dessutom riktigt låga avgifter. Vissa höjde ett varningens finger för att aktörerna "dopat" sina entréfondslösningar för att kunna bli valbara och därefter haft "säljkampanjer" där syftet varit att få kunderna att byta till andra och dyrare fonder. 

Även om priserna pressats och därmed intäkter, är har den svenska tjänstepensionsmarknaden ökat nästan 11 procent per år sedan 2007. Ökningen kompenserar något för kostnadspressen som varit, men framför allt har tjänstepensionsområdet växt betydligt mer än Sveriges ekonomi mätt i BNP - 4,5 procent för motsvarande period.
Tilläggas bör att det är det är till stor del löneutvecklingen, skift från lågavlönade till högavlönade samt större pensionsavsättningar som orsakat ökningen av inbetalda premier, inte att tjänstepensionsområdet skulle vara loket i Sverige ekonomi. 

AI Pension lämnar över till Skandia
AI Pension lämnar över till SkandiaArkitekternas pensionskassa AI Pension har under de senaste åren sökt en hållbar lösning för sina[...]
AP Pension köper Skandias verksamhet i Danmark
AP Pension köper Skandias verksamhet i DanmarkYtterligare en svensk aktör lämnar den danska marknaden för att fokusera på sin hemmamarknad.Våren[...]
Årets trofé 2017 – här är de nominerade
Årets trofé 2017 – här är de nominerade Genom utmärkelsen Årets trofé lyfter Itello fram de kundprojekt som genomförts hos[...]

Inca – ger flexibla entréfondslösningar och kostnadseffektiv administration

Swedbank, SPP och Movestic kommer att kunna erbjuda en bra lösning för sina entréfonder i form av generationsportföljer i Inca. Vår lösning för generationsportföljer ger våra kunder möjligheten att låta sparandet följa förutbestämda glidbanor för viktning mellan aktie- och räntetillgångar. De kan även erbjuda funktionalitet för automatisk rebalansering av kundernas ITP-sparande genom att använda den automatiserade och kostnadseffektiva processen för rebalanseringar i Inca.


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • March 9, 2018