• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Årets trofé 2017 – här är de nominerade

Genom utmärkelsen Årets trofé lyfter Itello fram de kundprojekt som genomförts hos våra kunder där Inca skapar effektivare administrativa processer, sänker kostnader och höjer kvalitén. I år har vi nominerat projetk från Folksam och SPP.

Stolta vinnare från AMF av Årets trofé 2017

Genom utmärkelsen Årets trofé vill vi uppmärksamma människorna i projekten och resultatet av deras förmåga att genomföra uppgifterna. Projekten visar på en stor bredd på uppdrag och kompetens hos teamen hos kunderna och våra medarbetare samt funktionalitet i våra produkter, Det som utmärker årets nominerade är det mod hos våra kunder vi sett att ta sig an och genomföra utmanade projekt. 

Under vårvintern har nomineringskommittén gått igenom de projekt vi har genomfört tillsammans med våra kunder under 2017. Stora eller små spelar ingen roll bara det tillför kundvärde, det ger alla projekt möjlighet att bli utvalda. Kriterierna är att projekten har skapat stort kundvärde, ger ekonomiska positiva effekter samt var i produktion eller att de genomförts under 2017.

Vinnaren presenteras på årets sommarpub den 31 maj 2018. Här är de nominerade projekten:

Folksam - Innovativ testautomatisering ger framtidssäkrad kvalitet och trygghet

I en omvärld med ökade förväntningar på snabbare leveranscykler, transparens och kostnadspress ökar behovet av effektivisering av tester.

Genom att automatisera utvalda testflöden har vi både frigjort tid för kritiska verksamhetsresurser och ökat kvaliteten genom högre testtäckning och möjlighet till löpande repeterbara automatiska acceptanstester.

Nycklar till det framgångsrika projektet var ett nära samarbete mellan kunden och Itello samt ett gemensamt arbete med täta avstämningar och demos för att säkerställa att lösningen stämmer överens med kravställarnas behov. Itello har tillsammans med kunden skapat en plattform som kunden fortsättningsvis kan använda för att själva utöka sina tester i takt med ny funktionalitet, fler försäkringsprodukter och ökat bestånd.

SPP - Effektivare fondhandel skapar helt nya möjligheter

Allt fler sparare väljer indexfonder med riktigt låga avgifter och räntefonder pressas av det rådande lågränteläget. Dessutom kräver upphandlingar inom avtalspensionsområdet riktigt bra entréfondslösningar och möjligheter till omallokeringar mellan olika tillgångar. Lägg till olika digitala tjänster som ger möjligheter till individuella placeringsprofiler och som kräver automatiska fondbyten.

Det är med andra ord ett helt nya förutsättningar för den nya tidens fondtorgslösningar där automatisering är en förutsättning för att minska operativa risker och en förutsättning för en fortsatt digitalisering för att möta framtiden som en vinnare.

Genom att sätta ihop ett projektteam med väldigt olika personligheter och kompetenser skapade vi den genomförandekraft som krävs för att sluta göra som vi gjort och börja göra nytt. Resultatet är effektivare fondhandeln och en plattform som skapar möjligheter att utveckla nya erbjudanden som skapar kundvärde.
Läs mer dynamiska portföljer och automatiserat handelslager i Inca 4.0

Läs mer om Årets trofé
Årets trofé 2016


Vinnare av Årets trofé 2017
SPP Vinnare av Årets trofé 2017 SPPs byte av fondhandelsplattform vann det prestigefyllda priset Årets trofé 2017 från Itello. Med[...]
SPP vinnare av Årets trofé 2017
​Vinnare av Årets trofé 2017​SPPs byte av fondhandelsplattform vann det prestigefyllda priset Årets trofé 2017 från Itello. Med den nya[...]
Årets trofé 2017 – här är de nominerade
Årets trofé 2017 – här är de nominerade Genom utmärkelsen Årets trofé lyfter Itello fram de kundprojekt som genomförts hos[...]
  • April 6, 2018