• se
  • en
  • no

Inca 18.1

Idag lanserar vi vår senaste version av Inca - Inca 18.1. Funktionellt finns en rad spännande nyheter, framförallt för att stödja de nya kraven i GDPR men även stöd för försäkringsbolag som separerat sin tjänstepensionsverksamhet. Här är nyheterna I Inca 18.1:
- GDPR
- Diagnosförsäkring
- Förbättrat stöd för separerad tjänstepensionsverksamhet
- Utökad funktionalitet för tradförsäkringar med olika garanterade belopp
- Begrepp inom fondhandel för andra sparformer än fondförsäkring

Dataskyddsförord​ningen GDPR

Speciellt för denna version av Inca är det samarbete vi haft med våra kunder i våra samverkansform kring införandet av den nya funktionen för att stödja den nya dataskyddsförordningen - GDPR.
I huvudsak rör det tre områden:
- Avidentifiering av personuppgifter
- Gallring av personuppgifter
- Registerutdrag av personuppgifter

För de våra kunder som alla försäkringar i Inca underlättar de nya funktionerna regelefterlevnaden av de nya krav av hantering av personuppgifter i GDPR.

Diagnosförsäkring

På marknaden finns ett växande intresse av att kunna erbjuda försäkringsprodukter som ger ekonomiskt stöd vid diagnostisering av livspåverkande sjukdomar, som Parkinson, Alzheimers, förlamningar mm. I Inca 18.1 ges nu stöd i form av en skattefri engångsutbetalning. Ersättningen är tänkt som ett ekonomiskt stöd till den försäkrade för att bättre kunna hantera den förändrade livssituation som har uppstått. I Inca införs nu stöd för att kunna konfigurera diagnosförsäkringsprodukter i Inca.

Utökad hantering av administrerande bolag

Försäkringsbolag med blandad verksamhet kan välja om tjänstepensionsdelen ska omfattas av Solvens 2 eller IORP2 om den är separerad i ett eget bolag. En förutsättning är då att de olika bestånden för tjänstepension (T) och övrig livförsäkringsverksamhet (Ö) separeras fullt ut. Inca har sedan tidigare stöd för separation av Ö- respektive T-bestånd, nu kan vi även separera alla flöden av likvider fullt ut genom underlag till bokföringen.

Traditionell försäkring med flera garanterade belopp

Nu utökar vi stödet för förvaltning av reservbaserad traditionell försäkring. Samma försäkringsavtal kan ha flera olika garantiåtagande genom att använda portföljbegreppet i Inca. Dessutom genomförs ändringsräkning och nuvärdesräkning med samma beräkningsgrund oavsett om det gäller fribrev eller om försäkringsavtalet fortfarande är premiedragande.

Fondhandel – begrepp och användbarhet

Kraven på försäkringsbolagens fondtorg ökar kontinuerligt. Fondutbudet förändras och ersättningarna för distribution minskar vilket leder till ökade krav på kostnadseffektiv administration och minimering av risker. Vi ser en ökad efterfrågan av att kunna hantera fondtorg för andra sparprodukter som Individuellt Pensionssparande - IPS och Investeringssparkonto – ISK samt för fondtorg för fondsparande som ska reavinstbeskattas.

I Inca 18.1 har vi anpassat begreppsmodellen så att de fondspecifika delarna bättre anpassas till en vedertagen finansmarknadsterminologi. Syftet med anpassningarna är att ge bättre igenkänning, ökad kontroll och minska risken för handläggningsfel även för användare som inte är försäkringshandläggare.

SPP vinnare av Årets trofé 2017
​Vinnare av Årets trofé 2017​SPPs byte av fondhandelsplattform vann det prestigefyllda priset Årets trofé 2017 från Itello. Med den nya[...]
Bankernas fonder står inför en make-over
Bankernas fonder står inför en make-overSVT har undersökt hur de svenska bankerna har lyckats med förvaltningen av sina egna fonder.[...]
Kan man få pensionsspararna att göra medvetna val?
Det långsiktiga sparandet Sheena Iyengar ger i ett TED-talk en rad insikter om hur vi fattar beslut när vi har[...]

SPP’s 8:e migrering i transformationsprojektet Future Core
SPP's 8:e migrering i transformationsprojektet Future Core2015 påbörjade SPP sin stora automatiserings- och digitaliseringsresa med att ersätta en fragmenterad IT-plattform[...]
Inca 18.3 – Alive
Inca 18.3 - Alive 170 000 svenska lever utomlands som pensionärer i 171 länder.  Det skapar problem för de försäkringsbolag[...]
Inca 18.1
Inca 18.1 - No Strings Attached GDPR påverkar oss alla. För våra kunder innebär det att de inte längre får[...]
  • April 28, 2018