Så vill Skandinaviska kunder bli bemötta av sina försäkringsbolag

Analysföretaget Celent delade med sig av sina slutsatser om skandinaviska konsumenters erfarenheter av, och förväntningar på, digitala möten med sina liv- och pensionsbolag på vårt fullsatta frukostmöte Morning Insights.

Budskapet var tydligt från rapporten ”Digital Progress in Scandinavian Insurance”, skandinaviska livförsäkringskunder:

  •  De prioriterar relevant information, snabb handläggning och service
  • Är villiga att dela med sig av information/data i utbyte mot lägre premier och kostnader
  • Är villiga att använda ny teknik i dialogen med försäkringsbolagen, men tycker att bolagen behöver investera mer i nya teknologier.

Celent ger en tydlig bild av att försäkringsaktörerna kommer att behöva fortsätta att förändra dialogen med sina kunder. Fokus kommer att skifta inom flera områden där automatisering och digitalisering genom användning av ny teknologi möter det förändringar som det innebär att gå från ett processorienterat synsätt till ett dataorienterat synsätt.

Från processfokus till fokus på data - figur från Celent

Enligt Celent är det inte osannolikt att processerna kommer att behöva bli så korta och snabba för att möta kundernas förväntningar att vi står inför ett helt nytt paradigm där valutan heter data och information istället för process.

Ta del av Celents presentation från Morning Insigths ”Digital Progress in Scandinavian Life Insurance”.
Fyll i dina kontaktuppgifter så får du den digitalt.

Prioriterar relevant information, snabb handläggning och service

De skandinaviska kunderna vill helst förstå direkt hur den ska göra utan att behöva ytterligare instruktioner eller prata med någon. När de interagerar digitalt, ska det vara elegant och enkelt, helst endast med några få knapptryckningar.

Dela information mot lägre premier och kostnader

För att samla data från konsumenterna ser Celent tre metoder:

  •  Manuell och sekventiell  -”när det behövs”. Försäkringsbolagen använder sig av denna metod idag i stor utsträckning – även om det sker digitalt. Genom att besvara på en rad, inte alltid relevanta, frågor kan bolaget beräkna en premie eller hantera ett skadeanspråk.
  • Konsumentledd datainsamling – kunderna bestämmer vilken data de vill dela med sig av till försäkringsbolagen. Störst vilja bland konsumenterna att dela med sig av data/information finns inom hälso- och träningsområdet men bara om man får ett lägre pris/försäkringspremie eller ytterligare relevanta produkter och tjänster
  • Circle
    Försäkringsbolagen samlar data om beteende och kan med algoritmer och presentera förslag som är intressanta och relevanta. Här är konsumenterna eniga – 1/3 tycker inte att företagen ska få ta del av data via sociala nätverk utan deras godkännande. ¼ tycker det är ok om det är publika uppgifter. 3/10 tycker att det är ok om försäkringbolagen har ett regelverk för hur de använder informationen. 1/8 tycker inte att det spelar någon roll.

Av försäkringsbolagen var det 30 procent som inte tyckte att de skulle använda denna typ av data från sociala närverk. 46 procent tycker att det är ok om det finns ett tydligt regelverk. 25 procent tycker att försäkringsbolagen har rätt att använda data.

Undersökningen är genomförd under sommaren 2017. Före Oxford Anlyticas behandling av personuppgifter från Facebook avslöjades.

Hellre ny teknik än att behöva prata med någon

Nästan hälften (46 procent) av 1 215 personerna i undersökningen föredrar att använda smart teknologi istället för att behöva prata med någon. Det här en högre andel än i Celents motsvarande undersökningar i Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien. 10 procent vägrar att använda smart teknologi eftersom de föredrar att prata med en person.

Celent frågade även hur konsumenterna upplevde försäkringbolagen i jämförelse andra branscher. 1/3 hade ingen aning, 27 procent ansåg att de är i nivå med andra branschen och 24 procent att de håller på att komma ikapp andra branscher. De Skandinaviska bolag ligger långt fram jämfört med vad de kunderna i Centraleuropa anser om sina livförsäkringsbolag. Där tycker en av fem att bolagen är eftersläntrare (laggards) jämfört med 1 av tio i Skandinavien.

Partnerskap vägen att få tillgång till det nya ekosystemet inom livförsäkring

Våren 2017 presenterade Celent sin syn på de digitala trenderna som påverkar livförsäkring- och pensionsbolagen. Fokus var på hur bolagen skulle kunna ta till sig den nya teknologin som krävs för att korta ner processer och göra de digitala kundmötena mer intuitiva. Då presenterade Celent sex strategier för bolagen. 

Sex strategier för att få tillgång till ny teknologi via det nya insurtechlandskapet  - Celent

Sex strategier för att få tillgång till ny teknologi via det nya insurtechlandskapet  - Celent


Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]