SPP Vinnare av Årets trofé 2017

SPPs byte av fondhandelsplattform vann det prestigefyllda priset Årets trofé 2017 från Itello. Med den nya fondhandelsplattformen från Itello har SPP skapat en stark position för att utveckla sitt fonderbjudande till kunder oavsett om de vill ha personlig rådgivning eller automatiserade råd från robottjänster.

Fondhandel med framtidssäkring

Fondhandeln är under förändring. Ökade krav, ökad hastighet och prispress innebär att det krävs både effektivisering och förändring för att komma ut som vinnare. Inom SPP står automatisering och snabb digitaliseringstakt högt på agendan. Som ett steg har man ersatt sitt tidigare fondhandelssystem med Inca och genom detta skapat en lika flexibel som framtidssäkrad motor för sin fondhandel. Genom migreringen till Inca har SPP skapat förutsättningar för ett fondtorg som är lättillgängligt, automatiserat och inriktat på att erbjuda ett långsiktigt kundvärde.
Se bilderna från evenemanget

Vi vill uppmärksamma nyskapande projekt och lyfta fram människorna bakom

Under ett år genomför Itello många stora som små projekt tillsammans med våra kunder. Årets trofé är ett sätta att uppmärksamma de projekt och de personer som skapar skillnad och ger sina försäkringstagare lite mer att leva för. I år är det dessutom stor variation mellan de olika nominerade projekten vilket visar spännvidden och omfattningen av de projekt vi driver tillsammans med våra kunder.  Medarbetare på Itello har nominerat projekt och juryn har bestått av anställda på Itello. Bland de projekt som slutförts under 2017 valde juryn att nominera två projekt. Förutom SPP hade Folksam återigen ett projekt nominerat till Årets trofé – denna gång inom test.

Innovativ testautomatisering ger framtidssäkrad kvalitet och trygghet

I en omvärld med ökade förväntningar på snabbare leveranscykler, transparens och kostnadspress ökar behovet av effektivisering av tester. Genom att automatisera utvalda testflöden har vi både frigjort tid för kritiska verksamhetsresurser och ökat kvaliteten genom högre testtäckning och möjlighet till löpande repeterbara automatiska acceptanstester. Nycklar till det framgångsrika projektet var ett nära samarbete mellan kunden och Itello samt ett gemensamt arbete med täta avstämningar och demos för att säkerställa att lösningen stämmer överens med kravställarnas behov. Itello har tillsammans med kunden skapat en plattform som kunden fortsättningsvis kan använda för att själva utöka sina tester i takt med ny funktionalitet, fler försäkringsprodukter och ökat bestånd.

Läs mer om Årets trofé


SPP vinnare av Årets trofé 2017
SPP Vinnare av Årets trofé 2017 SPPs byte av fondhandelsplattform vann det prestigefyllda priset Årets trofé 2017 från Itello. Med[...]
Inca 18.1
Inca 18.1 - No Strings Attached GDPR påverkar oss alla. För våra kunder innebär det att de inte längre får[...]
Årets trofé 2017 – här är de nominerade
Årets trofé 2017 – här är de nominerade Genom utmärkelsen Årets trofé lyfter Itello fram de kundprojekt som genomförts hos[...]