Itello i siffror

2017 året då tillväxten tog fart
Efter några år med utplanad tillväxt och förändringar av våra arbetssätt har vi skapat utrymme för ökad omsättning. Vi har nu flera ISO-certifieringar och fortsätter arbetet med att att verifiera och certifiera vår verksamhet inom olika områden.
Vi har från och med 2018 kalenderår som verksamhetsår. De siffror som visas nedan avser perioden 2017-07-01 -- 2017-12-31
- Omsättningen för verksamhetsåret var 108 034 TSEK, 210 000 TSEK för helåret 2017.
- Soliditet är fortsatt mycket god 32 (31) procent
- Rörelseresultatet (EBITA) var 24,5 MSEK

Tillväxten genereras från branschens allt snabbare utveckling och Itellos centrala position som möjliggörare för denna förändring. Flera kunder ökar takten i sitt förändringsarbete fler att kunna möta en allt mer reglerad och digital värld. SPP är en av Itellos senaste kunder och genomför just nu ett stort transformationsarbete vilket bidragit till den ökade omsättningen.

Den 24 april 2018 fick Itello den högsta kreditvärdigheten AAA av Bisnode kreditratingsystem för tionde året i rad. Läs mer!

Ladda ner

Läs mer