• se
  • en
  • no

Ledning och styrelse

Företagsledning

Johan Ehnbom

Head of Sales & Marketing
Anställd sedan: 2016

Johan har lång erfarenhet av försäljning och affärsutveckling av standardsystem. Som tidigare managementkonsult och projektledare åt banker och försäkringsbolag har han en god förståelse för kunders behov och utmaningar. 

Anna Fulke

Head of Professional Services
Anställd sedan: 2017

Anna har bred erfarenhet av att arbeta som konsult, projekt- och testledare samt i olika ledarbefattningar inom IT och leverans. Hon är van att bidra i styrgrupper och att hjälpa kunder i olika typer av utmaningar.

Magnus Grönvik

Head of Product Management
Anställd sedan: 2018

Magnus har gedigen erfarenhet av product management inom programvaruindustrin. Han arbetar med produktvision och strategi, produktplanering, roadmapping, hantering av krav samt lansering av Itellos produkter.

Martin Sandén

Head of Customer Relation Management
Anställd sedan: 2013

Martin har en gedigen erfarenhet inom bank och försäkring med inriktning mot affär, verksamhet och IT. Han sköter den kommersiella relationen med Itellos befintliga kunder.

Anna Svanberg

Head of Operations  
Anställd sedan: 2009

Anna har mångårig erfarenhet av komplexa system och har med sin branscherfarenhet och kompetens om Itellos produkter stor förståelse för kundens utmaningar både på strategisk och operativ nivå.

Jacob Funck

Head of Research and Development
Anställd sedan: 2011

Jacob har 20 års erfarenhet av mjukvaru-utveckling, varav de senaste 10 åren i ledande befattningar. Han arbetar med utvecklingen av Itellos produkter samt den agila utvecklings-metod som genomsyrar vår organisation.

Mats Lillienberg

CEO
Anställd sedan: 2018

Mats har mångårig erfarenhet som ledare i globala organisationer för  IT och Program-varuindustrin inom Finans, Logistik och Telekom. Med kunden i centrum fokuserar han på att leverera högkvalitativa produkter. 

Patrik Stålberg

CFO
Anställd sedan: 2019

Patrik har 25 års erfarenhet från ledande finanspositioner inom flera industrier såväl som länder. Hans fokus är tillväxt och ett starkt partnerskap mellan finans och den operativa verksamheten.Styrelsen

Malin Björkmo

Styrelseledamot
Malin Björkmo har lång erfarenhet från arbete med företagsstyrning, kapitalförvaltning och införande och tillämpning av finansiella regelverk. Hon arbetar idag som rådgivare med fokus på försäkringsbranschen och var tidigare bl.a. ansvarig för området försäkring hos Finansinspektionen, kapitalförvaltningschef på Skandia Liv och VD för Storebrand Livs svenska filial. Malin har idag ett flertal styrelseuppdrag i finanssektorn.

Hans von Knorring

Styrelseledamot
Hans har mångårig erfarenhet från systemutveckling och IT inom bank och försäkringsområdet. 1999 -2003 var han utvecklingschef för Swedbank Robur. En av uppgifterna var att hitta en flexibel lösning för Swedbanks ambitiösa planer inom pension och försäkring. Lösningen blev att utveckla själva. Hans är en av grundarna och var VD för Itello från starten 2003 till 2015.

Anette Norberg

Styrelseledamot
Anette Norberg har 30 års erfarenhet från försäkringsbranschen i ledande befattningar som chefaktuarie, styrelseledamot, företagsledningsledamot och produktchef. Anette har en unik erfarenhet av förmåns- och premiebestämda pensioner samt inom ett brett spektrum av livförsäkringsbolag, vinstutdelande inom bank, ömsesidiga bolag och personrisk.

Gustav Lagercrantz

Styrelseledamot
Gustav har 20 års erfarenhet inom mjukvaruindustrin som innovatör, entreprenör, investerare och ledande befattningshavare. Tidigare grundare och VD för Netstar, COO och VP Sales i EPiServer, grundare av Trive och medgrundare av Wiraya.

Johan Berg

Styrelseledamot
Johan har över 30 års erfarenhet från flera aktörer inom programvaruindustrin, så som de svenska affärssystemsleverantörerna IBS och Intentia.

Thomas Bill

Styrelseledamot
Thomas har haft flera ledande befattningar inom mjukvaruindustrin; Globala VP Sales och COO för Front Capital Systems, VD för Pointsec Mobile Technologies, och VD för Protect Data och Orc Software.

Peter Larsson

Styrelseordförande
Peter har haft flera ledande befattningar inom mjukvaruindustrin; CTO på Front Capital Systems, VD för Protect Data, Episerver och VD för Pointsec Mobile Technologies.

Kontakta oss
08-4109 4000

Itello AB
Regeringsgatan 28
SE 111 53 Stockholm