Säkerhet och riskhantering PÅ ITELLO

 

Itello verkar i en bransch där säkerhet och riskhantering är vitalt, både för oss, våra kunder och vår omvärld. Vi arbetar därför både enligt en omfattande proaktiv åtgärdsplan för risk- och säkerhetshantering men har också implementerat och testat reaktiva åtgärder för att säkra kontinuitet – ifall ”tråkiga” saker ändå skulle hända. Vi vill att hela vår dagliga verksamhet och i fortvarighet ska påverkas av ett genomgripande risk- och säkerhetstänk. För att underlätta detta arbetar vi enligt direktiven i de olika ISO-standarderna.

– Informationssäkerhet i enlighet med ISO 27 001
– Riskhantering i enlighet med ISO 31 000
– Kontinuitetshantering i enlighet med ISO 22 301

Vi har etablerat ett delledningssystem för varje perspektiv som innehåller både de olika delarna i systemet med till exempel mål och mätetal, policy och riktlinjer, organisation mm samt en process för ett kontinuerligt förbättringsarbete i varje del. När det gäller informationssäkerhet har vi tagit steget fullt ut och certifierat hela Itellos verksamhet för informationssäkerhet enligt standarden ISO 27001. För riskhantering finns ingen certifieringsmöjlighet men för kontinuitet arbetar vi på att certifiera även detta ledningssystem. Itello har också valt att nyttja ISOs grundtankar och struktur som en checklista för att säkra att alla krav uppfyllts.

Läs mer om vår struktur. Klicka på länkarna ovan för att läsa mer om varje delledningssystem, vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.