• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Vår affärsidé

Det centrala i vår affärsidé är att erbjuda hållbara, standardiserade, flexibla och öppna IT-system som kan användas av alla aktörer inom pension, försäkring och fond.  Då våra kunder arbetar med livslånga processer och kundkontakter som sträcker sig över hela livet, så bygger även vårt partnerskap med dem på långsiktighet. 

Att utveckla riktigt bra och hållbara system tar tid och kräver tålamod. Standardiserade system blir därför mer kostnadseffektivt för våra kunder än om de själva var och en ska stå för all utveckling och förvaltning. De har alla samma system men med kundspecifik konfigurering. Programvaran hyrs enligt prenumerationsmodell och kommer med löpande funktionell och teknisk uppgradering.