Våra medarbetare – sätter kunskaper i system

Våra kunder är Sveriges ledande försäkringsbolag – de har många utmaningar och möjligheter våra branschledande system och medarbetare hjälper dem med. Itello är i grunden ett värderingsstyrt företag, i allt vi gör, genomsyras vårt arbete av våra gemensamma värderingar.

Vi är passionerade föregångare. Vi är inga följare. När vi behöver, har vi mod att våga söka otrampade stigar som leder till nya och bättre lösningar för våra kunder.

Framgång sker genom samarbete. Genom att förstå våra kunders affär, kan vi identifiera deras behov och skapa möjligheter.
Det sker genom ett nära samarbete mellan kollegor, tillsammans med kunder och våra partners.

Framtidssäkrad kvalitet är avgörande.
Våra kunder arbetar med processer och kundkontakter som sträcker sig över hela livet. Vi är därför en mycket långsiktig partner till våra kunder.
Vi förstår kundens komplexa verklighet och betydelsen av ett helhetsperspektiv.
Vi driver ständigt  utveckling – inom olika områden och på alla nivåer.

Våra kunders utmaningar och möjligheter ställer höga krav på vår kompetens och kunskap – både avseende erfarenhet från försäkringsbranschen och djup förståelse för IT – men även hur vi  skapar effektiva och framgångsrika team. Vi pratar kundernas språk, det är en förutsättning för att vi ska förstå varandra riktigt bra.

Vi kombinerar ett flertal olika kompetenser i kundorienterade team, som kan bestå av tex aktuarier, applikationsexperter, testare, projektledare, produktägare eller utvecklare. Vi arbetar i både stora kundåtaganden eller ibland som enskilda experter vid kortare insatser hos kunderna.
Våra medarbetare är positiva, drivna och har hög kompetens, vilket kommer av både erfarenhet och studier.
Det skapar en flexibel kompetent organisation som kan möta kundernas behov oavsett vilka de är.

Framtiden blir vad vi gör den till.

Söker du nya intressanta utmaningar?
På vår karriärsida kan du läsa mer om våra medarbetare, se lediga tjänster och hur det är att jobba på Itello.
Du kan även se lediga tjänster och nyheter och på LinkedIn