Om Webbplatsen

Allmänt om webbplatsen och villkoren för användning

Genom att nyttja webbplatsen bekräftar du att du accepterar följande villkor för användningen av innehållet på webbplatsen.
Webbplatsen tillhandahålls av Itello AB med organisationsnummer 556638-5968, SE556638596801 (”Itello”), och adress Regeringsgatan 28, SE 111 53 Stockholm.

Länkar till externa webbplatser

Den här webbplatsen innehåller länkar till externa webbsidor. Itello ansvarar inte för innehållet på andra webbsidor eller produkter eller tjänster som kan erbjudas genom andra webbsidor.

Upphovsrätt och tillåten användning

Denna webbplats innehåller information som är skyddad enligt upphovsrättslagen, såsom exempelvis programvara, databaser, texter, bilder, illustrationer, fotografier m.m. Itello eller Itellos samarbetspartners äger samtliga rättigheter till allt material på denna webbplats.

Det är endast tillåtet att ladda ner, skriva ut och använda material från denna webbplats på sådant sätt som uttryckligen medges enligt tvingande lagstiftning och då bara under förutsättning att copyrightmeddelande och andra meddelanden som visas på materialet inkluderas. Önskar du använda på materialet på annat sätt ber vi dig kontakta Itello.

Friskrivning från garantier och begränsning av ansvar

Webbplatsen, liksom hela internet är under ständig förändring och utveckling. Detsamma gäller för information, grafer, figurer, funktioner och specifikationer som presenterad på den här webbplatsen.  Itello strävar efter att säkerställa att innehållet på denna webbplats är korrekt men garanterar varken att informationen är korrekt, fullständig eller aktuell. Faktiska produktfunktioner, specifikationer och framåtblickande uttalanden kan därför komma att ändras. Itello kan, när som helst och efter eget godtycke, utföra ändringar vad gäller tekniska och funktionella specifikationer, design, process, material eller andra egenskaper i våra produkter och tjänster.
Allt material på denna webbplats tillhandahålls därför i befintligt skick utan några som helst uttryckliga eller underförstådda garantier. Under inga omständigheter ska Itello hållas ansvarigt för några som helst skador som kan uppstå vid användning av eller oförmåga att använda informationen på denna webbplats.
Den nedladdning av material som är tillåten från denna webbplats sker på egen risk. Du är ensamt ansvarig för eventuell skada på Ditt datorsystem eller förlust av data som härrör från nedladdning av sådant material.

Itello AB:s varumärken och firma

”Itello AB” är en registrerad firma sedan 2003.
”Inca” ™ är ett varumärke tillhörigt Itello AB.
“EQS” ™ är ett varumärke tillhörigt Itello AB.
“BLI” ™ är ett varumärke tillhörigt Itello AB

Det är inte tillåtet att använda Itellos kännetecken, varken i pappersform, digitalt eller i annat medium.

Itello kan publicera information som inbegriper andra varumärken utan att göra anspråk på dem.

Adobe Acrobat , Adobe Flash Lite, Adobe Flash, Adobe Photoshop Album Starter Edition och Adobe Reader är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Adwords, Analytics, Blogger, Google Checkout, Google+, Google Maps, Google Mobile, Google Wallet, Google, Picasa och You Tube är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google, Inc.

Java, JavaScript, JavaServer Pages, Enterprise JavaBeans och Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc., i USA och/eller i andra länder och licensavtal för slutanvändare av Sun Java™ J2ME™.
Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Exchange ActiveSync, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visual Basic, Microsoft Windows Live, Microsoft Windows Media, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows, Microsoft Windows XP, Microsoft Word och MSN är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
Render-X vaumärke som ägs av RenderX, RenderX, Inc, USA
XML är varumärke som ägs av MIT, INRIA eller Keio som representerar World Wide Web Consortium.
Andra produkt- och företagsnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare