• se
  • en
  • no
Slider

Itellos Partners är företag som på olika sätt förstärker
våra implementeringstjänster och leveranser eller som
erbjuder kompletterande lösningar och tjänster

Consultancy services partners

Våra Consultancy Services Partners spelar en viktig roll genom att erbjuda implementations- och supporttjänster som möjliggör ökad leveranskapacitet till våra kunder.

SetPace skapar lösningar som gör det enkelt att testa och integrera mot Inca.
De har konsulter med djup kompetens inom detta område och Inca.

Future Core Fintech Consulting AB levererar IT- och konsulttjänster till finansbranschen i allmänhet och livförsäkringsbranschen i synnerhet.
De har konsulter med lång erfarenhet från både livförsäkringsbranschen och Inca.

Complementary Software

Våra Complementary Software Partners erbjuder programvara som
kompletterar Itellos produktutbud

Skapa kunddialog i världsklass i alla kanaler

Genom att integrera Inca och era övriga affärssystem till Metaforce molnbaserade kommunikationsplattform, kan ni organisera kundkommunikationen på ett enhetligt och effektivt sätt. Kunddialogen automatiseras, oavsett om den är postal eller digital.

IT infrastructure partners

IT Infrastructure Partner etablerar och driftar den tekniska och operationella miljön som behövs för Itellos produkter

Ledande molnleverantör med fullt stöd för den regelefterlevnadsom krävs för att köra Inca i molnet.

Slider
Hitta en Itellopartner.
Consultancy services partners

Våra Consultancy Services Partners spelar en viktig roll genom att erbjuda implementations- och
supporttjänster som möjliggör ökad leveranskapacitet till våra kunder.

Kortare ”Time to market” med automatisering och smart förvaltning

SetPace skapar lösningar som gör det enkelt att testa och integrera mot Inca. Företaget har konsulter med djup kompetens i Inca generellt och inom dessa områden specifikt.

”SetPace vill fylla gapet mellan kundens system och Itellos produkter. Vi skapar lösningar som gör det enkelt att testa och integrera mot Inca”

Saad Hashim, VD

Erfarna konsulter med gedigen Inca-expertis

Future Core Fintech Consulting AB levererar IT- och konsulttjänster till finansbranschen i allmänhet och livförsäkringsbranschen i synnerhet. De har konsulter med lång erfarenhet från både livförsäkringsbranschen och Inca.

"Itellos framgångar de senaste åren är ett kvitto på att deras affärssystem Inca är etablerat som hela livförsäkringsbranschens standardsystem. Framgångarna skapar möjligheter för oss och våra konsulter på Future Core att erbjuda tjänster som efterfrågas. Idag erbjuder vi Itello flera konsulter men genom partnerskapet kan vi erbjuda kvalificerade konsulter till hela livförsäkringsbranschen."

Johan Modig, VD

Kostnadseffektiva as-a-service modeller för försäkringsbolag

Cognizant kan i samarbete med Itello erbjuda kostnadseffektiva försäkringsprocesser-as-a-service med Inca som försäkringssystem. Cognizant har ett servicecenter för försäkringsadministration i Vilnius, Litauen, med personal som pratar de skandinaviska språken och som kan Inca.

”I samarbetet med Itello och nyttjandet av Cognizants framstående kompetens i Vilnius, Litauen, ser Cognizant fram emot att bistå försäkringsbolag med en as-a-service-lösning”livförsäkringsbranschen."

Kaushik Sarkar, Nordenchef

Complementary Software

Våra Complementary Software Partners erbjuder programvara
som kompletterar Itellos produktutbud

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Skapa kunddialog i världsklass i alla kanaler

Genom att integrera Inca och era övriga affärssystem till Metaforce molnbaserade kommunikationsplattform, kan ni organisera kundkommunikationen på ett enhetligt och effektivt sätt. Kunddialogen automatiseras, oavsett om den är postal eller digital.

"Genom vårt strategiska samarbete med Itello får du tillgång till en välbeprövad standardlösning för skriftlig kommunikation som sparar både tid och pengar och som gör att ditt företag kan skapa konkret kundvärde i alla kanaler."

Björn Junge, VD

Future Core har konsulter med lång erfarenhet från både livförsäkringsbranschen och Itellos affärssystem Inca.

IT infrastructure partners

IT Infrastructure Partner etablerar och driftar den tekniska och
operationella miljön som behövs för Itellos produkter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Ledande molnleverantör med fullt stöd för den regelefterlevnad
som krävs för att köra Inca i molnet.

Future Core har konsulter med lång erfarenhet från både livförsäkringsbranschen och Itellos affärssystem Inca.

Slider

Vill du bli en Itello partner? Hör av dig!

Telefon

08-4109 4000

Adress

Itello AB
Regeringsgatan 28
SE 111 53 Stockholm