Business Process Outsourcing Partners

 

 

Inca kan paketeras och erbjudas som en administrativ tjänst – BPO, vilket möjliggör effektiv kostnadsdelning och stordriftsdfördelar i ett antal dimensioner inklusive kundens affärsprocesser. Våra BPO-partners hjälper, tillsammans med Itello, kunderna att optimera affärsprocesserna i form av effektivitet, kvalitet och kostnad.
BPO-partners tränas genom Itello Academy och kan leverera de administrativa tjänsterna på lokal eller nordisk nivå.