Metaforce

Genom partnerskapet med Metaforce ger vi våra kunder möjlighet till en kunddialog i världsklass. Framgångsformeln bygger på en kombination av personaliserad kommunikation och hög automatiseringsgrad. Med hjälp av Metaforce gedigna branschkunnande och marknadsledande teknologi kan våra kunder skapa relevanta och överskådliga dokument och kundhandlingar som kan anpassas efter kundens specifika behov. Kommunikation sker sedan via den kanal kunden önskat genom att stödja olika distributionssätt innefattande såväl postala kanaler (printdistribution) och digitala kanaler (olika typer av digitala brevlådor, e-arkiv eller maildistribution).

Med hjälp av en standardiserad adaptor mot Itellos affärssystem Inca som Metaforce utvecklat i nära samarbete med Itello säkerställs hög förvaltningsbarhet, kvalitet och stabilitet i kombination med en snabb time-to-market vid framtagande av nya kundhandlingar. I det strategiska samarbetet ingår även ett kontinuerligt informationsutbyte där Metaforce hålls informerade om förändringar i output-data i framtida Inca releaser. Detta möjliggör en effektiv och stabil förvaltning av dokument och kundhandlingar som är framtagna i Metaforce.

Klick här för mer information!

Om Metaforce
Fintechbolag grundat 2003. Vi utvecklar programvara och lösningar som automatiserar och digitaliserar kunddialogen för våra kunder. Med våra lösningar kan kunderna snabbt och enkelt skapa personligt anpassade och relevanta meddelanden, dokument och kundhandlingar samtidigt som de sparar tid och pengar. Metaforce har en lång rad av ledande försäkringsbolag och banker som kunder, däribland, Skandia, If, AFA, Bliwa, och Movestic.
Kontakt: Björn Junge, VD Metaforce AB. 070-575 34 51