Itello stärker leveranskapaciteten med konsulter från Future Core

Efterfrågan på resurser i leveransprojekt av Inca har ökat snabbare än vi har kunnat förutse. Itello har därför säkrat upp med resurser och kompetens kring vårt affärssystem Inca genom ett partnerskap med konsultfirman Future Core.

Nya regelverk och upphandlingar samt ett kontinuerligt behov av att ständigt effektivisera administrationen av försäkringar genom automatisering och digitalisering skapar ökad efterfrågan på Itellos produkter och tjänster.

För att möta den ökade efterfrågan initierar vi ett partnerskap med konsultfirman Future Core Fintech Consulting. Future Core har konsulter med lång erfarenhet från både livförsäkringsbranschen och vårt affärssystem Inca, säger Johan Ehnbom Sälj och marknadsansvarig på Itello. 

Itellos framgångar de senaste åren är ett kvitto på att deras affärssystem Inca är etablerat som hela livförsäkringsbranschens standardsystem. Framgångarna skapar möjligheter för oss och våra konsulter på Future Core att erbjuda tjänster som efterfrågas. Idag erbjuder vi Itello flera konsulter men genom partnerskapet kan vi erbjuda kvalificerade konsulter till hela livförsäkringsbranschen, säger Johan Modig VD Future Core.
Läs mer om Future Core