Produkter

Nästa steg börjar här

Slider

Itellos affärsidé baseras på två huvudsakliga erbjudanden:
Vårt marknadsledande affärssystem Inca - för administration av pensioner, försäkringar och det långsiktiga sparandet -
Vår digitaliseringsplattform, som består av produkterna BLI, EQS och PAF

Så här tänker vi Itellos ambition är att erbjuda våra kunder inom liv- och pensionsförsäkringsbranschen marknadens mest kompletta, kompetenta och kostnadseffektiva IT-stöd. Den typen av produkter och tjänster som våra kunder erbjuder sina slutkunder är i många fall komplexa och har dessutom, ex pensionsprodukter, ofta en livscykel som motsvarar en persons fysiska livscykel.

Branschen är även omgärdad av hårda legala krav, regelefterlevnad och rapporteringsplikt som förändras över tid och då ofta tvingande via lagstiftning. Dessutom påverkas självklart branschen av andra omvärldsfaktorer som ex Digitalisering som ställer nya krav på våra kunders förmåga att möta och kommunicera med sina slutkunder och partners i olika typer av digitala kanaler. Utöver det verkar våra kunder i en komplex digital värdekedja med behov av effektivt kunna samverka och utbyta information med aktörer som förmedlare, valcentraler, premiecentraler, betalningsförmedlare och myndigheter. Allt detta sammantaget ställer höga krav på ett IT-stöd som dels måste vara robust och pålitligt över tid men samtidigt också stötta våra kunder genom att ge dem förmåga att effektivt kunna möta upp mot olika typer av branschförändringar och kundkrav.