Business Logic Integrator

 

Business Logic Integrator (BLI) – Integrationsplattform som säkerställer att du på ett enkelt, effektivt och säkert kan interagera med andra aktörer i branschens digitala värdekedja.

Följ vår bevakning av Digitalisering på Itello Insights

Vi erbjuder ett antal färdigpaketerade moduler som bland annat hjälper dig med att automatiskt hantera försäkringar och sparpremier via försäkringsförmedlare och premiecentraler. Vi erbjuder även kundspecifika lösningar, ex med integrationer med andra system i våra kunders systemportfölj. BLI är frikopplad från Incas releasecykel vilket möjliggör att du snabbt och agilt kan få tillgång till nya typer att integrationer, och  affärs- och partneradaptorer. Det ger dig hög anpassningsförmåga och möjlighet att stötta dig som kund i tid präglad av snabba förändringar – ex drivet av digitalisering och andra omvärldskrav.


BLI – integrationslösningen som kvalitetssäkrar information