Expert Questioning System – EQS

 

Vi vet att branschen är i stort behov av digital transformation. Alltför många processer och rutiner är idag fortsatt manuella, pappersbaserade och omständliga. Detta för såväl anställda som kunder. Här finns en stor potential till att såväl effektivisera din verksamhet och samtidigt skapa en rikare och enklare kundupplevelse.

Följ vår bevakning av Digitalisering på Itello Insights

Plattform för digitala tjänster

Vi möjliggör detta genom att bygga smarta och lättkonsumerade digitala tjänster med hjälp av vår EQS-plattform. Den baseras i sin tur på en underliggande avancerad och kompetent regelmotor (Expert Rule Engine). Dessa tjänster kan du sedan smidigt bädda in i dina befintliga digitala kanaler som kundportaler och webbapplikationer med integration till affärssystemlösningar. Du kan nyttja dessa digitala tjänster utan att använda vårt affärssystem Inca. Men för de av våra kunder som använder Inca finns färdiga adaptorer för sömlösa och effektiva affärsprocesser. Nedan finner du exempel på några av våra färdigpaketerade tjänster som vi erbjuder idag. Vi har även möjlighet att hjälpa dig att ta fram kundspecifika lösningar för dina unika behov oavsett om du använder Inca eller inte. Med vår robusta och flexibla EQS-plattform som grund kommer vi kontinuerligt att utöka vårt erbjudande av paketerade digitala tjänster som skapar värde för dig och dina kunder.

Digitaliserad hälsodeklaration

Ta hantering av e-hälsodeklarationer vid tecknande av riskförsäkringar som ett exempel. En process som historiskt byggt på ifyllande av pappersblanketter som sedan slussas runt mellan olika instanser i värdekedjan. Ofta krävs återkoppling från kund för förtydliganden och kompletterande av information. En ineffektiv manuell process som både driver kostnader och kalendertid och som inte sällan får kunder att tröttna och välja att ej genomföra sitt försäkringsköp. Som svar på denna utmaning erbjuder vi en lösning för elektronisk hälsodeklaration och automatiserad riskbedömning. Slutkonsumenten blir vägledd genom sin hälsodeklaration via dynamiska frågepaket på nätet som ger möjlighet att i realtid ställa kompletterande frågor. Med riskbedömningsregelverket fullt integrerat sker riskbedömning samtidigt automatiserat. Endast komplicerade fall slussas vidare för manuell hantering. Lösningen kan även nyttjas för Tele Underwriting och kompletterande digital medicinsk rådgivning från läkare/sjuksköterska.

Finansiell rådgivning

Med vår digitala tjänst för Finansiell Rådgivning hjälper vi dina rådgivare att vägleda sina kunder genom rådgivningsmötet. Tjänsten kan nyttjas såväl som ett stöd till ett fysiskt rådgivningsmöte tillsammans med rådgivaren eller som en fullt ut digitaliserad tjänst som kunden kan nyttja exempelvis exponerad i din kundportal. Med hjälp av en smart regelstyrd dialog ser vi till att alla nödvändiga och relevanta frågor ställs för att säkerställa att ditt företag lever upp till gällande lager och förordningar. Det gäller allt ifrån grundinformation, riskprofil, kunskapsnivå. Dessutom kan vi utifrån kundens individuella profil föreslå ett rekommenderat upplägg på sparande och lämpliga försäkringsprodukter. Med färdiga adaptorer mot affärssystemet Inca möjliggör vi sömlös integration och automatiskt uppskapande av de försäkringar och sparandeformer som överenskommits med kund (signering med Mobilt Bank-ID alt annan önskad signeringsmetod). Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att digitalisera din verksamhet och skapa ökad kundnöjdhet!