Portal Application Framework – PAF


Digitaliseringen driver stora förändringar inom liv- och pensionsförsäkringsbranschen. Krav ställs på att snabbt nå ut med nya typer av produkter, tjänster och affärsmodeller i olika digitala kanaler. Dessutom måste det kunna göras säkert, pålitligt och kostnadseffektivt. Det senare såväl avseende införande som förvaltningsmässigt. Självbetjäningslösningar efterfrågas för att öka kundvärde och effektivera administration. För att stötta våra kunder i denna process erbjuder vi produkten Portal Application Framework (PAF).

Frigör den digitala kraften i Inca
PAF möjliggör att du fullt ut kan leverera kraften i ditt affärssystem Inca. Den ger dig förutsättningar att enkelt och smidigt kunna exponera affärsfunktioner och processtöd i de digitala kanaler som är relevanta för dig och dina kunder och samarbetspartners. Vi ger dig självklart möjligheten att påverka webbapplikationens utseende så att den harmoniserar med ditt digitala formspråk, detta för att skapa en enhetlig upplevelse för användaren. Med hjälp av PAF Plattformen som grund har vi utvecklat ett flertal färdigpaketerade branschlösningar, se några exempel nedan, men kan även hjälpa dig att ta fram skräddarsydda lösningar för dina unika behov.

Säljstöd och offerthantering Ge dina säljare eller distributörer möjlighet att för alltid ställa undan sin otympliga säljportfölj med tjocka luntor med pappersbaserade ansökningshandlingar. Med hjälp av denna lösning får din säljkår istället tillgång till ett modernt digitaliserat verktyg för att, på sittande möte, enkelt och effektivt i dialog med sin kund ta fram pris- och offertförslag för tjänstepensionserbjudanden.

Följ vår bevakning av Digitalisering på Itello Insights

Självbetjäning – pensionsadministration för företag
Förenkla och effektivisera din företagsadministration med hjälp av denna färdigpaketerade självbetjäningstjänst där företagsanvändaren/HR-ansvarig smidigt kan sköta sina administrativa uppgifter som ex uppdatering av lön, tjänstledighet, sjuk, löneväxling etc.

Självbetjäning – för anställda eller privatpersoner
En självbetjäningstjänst där den anställde får en överskådlig sammanställning över sina försäkringar och själv kan utföra sina individuella val, välja sparandeformer och genomföra fondbyten.