Försäkringsprodukter och sparandeformer

 

Med hjälp av Inca kan du i ett och samma affärssystem effektivt hantera en mängd olika typer av försäkringsprodukter, planrelaterade produkter likväl som individuella försäkringsprodukter (se detaljerad lista nedan) samt sparprodukter och interna handelskonto. Vad gäller sparandeformer erbjuder Inca ett brett stöd innefattande bland annat fond, traditionell försäkring (reserv- & andelsbaserad, med/utan garantier) samt integrationer tilll depåsystem.

För att möjliggöra för våra kunder att effektivt kunna verka i branschens digitala värdekedja kompletteras vårt erbjudande i Inca med produkterna

Business Logic Integrator – BLI
Expert Questioning System – EQS

Läs mer om senaste releasen av Inca – Inca 18.1
Läs mer om verksamhetsstödet du får i Inca
Läs mer om funktionellt stöd i Inca
Läs mer om berättelsen om Inca