Verksamhetsstöd

 

För att stötta våra kunder i den digitala processen har vi som grund i vår produktportfölj utvecklat affärssystemet Inca som erbjuder verksamhetsstöd inom de allra flesta kritiska affärsprocesser. Inca utvecklas fortlöpande i nära samverkan med kunder och branschaktörer för att möta nya marknadskrav och levereras till vår kunder med två funktionella huvudreleaser per år.

Läs mer om senaste releasen av Inca – Inca 18.1
Läs mer om funktionellt stöd i Inca
Läs mer om vilka försäkrings- och sparprodukter Inca stödjer
Läs berättelsen om Inca – Pionjärerna som såg möjligheterna