En helt ny standard

 • Verksamhetsstöd
 • funktionellt stöd
 • PRODUKTER
 • Integrationer

Våra kunder verkar i en mycket komplex värld med många olika aktörer och ständiga informations­utbyten. Kraven på säkerhet och branschstandards är stora.

Vi levererar ett stort antal branschintegrationer för våra kunder.

Dessutom integrerar vi våra lösningar med många olika andra standardlösningar på marknaden, exempelvis:

· Ekonomisystem: tex Unit4 (Agresso), Navision, Raindance, SAP, Visma
· CRM-system: tex Salesforce.com, Microsoft CRM
· Arkiv-, Dokument- och Utskriftshantering: tex OpenText, Papyrus, IBM OnDemand
· Integrationsplattformar: IBM Websphere
· Rådgivning: Visi
· DataWarehouse & Analytics: Qlickview, SAS Institute, MoSes by WillisTowersWatson


Du kan dessutom integrera dina egenutvecklade applikationer och andra mindre applikationer med våra produkter på flera olika sätt.
I Inca finns närmare 500 webservices som du kan använda i ex portaler för kunder, partners eller medarbetare för att skapa just dina dialoger i ditt användargränssnitt.

Leveransmodell
Itello levererar affärssystemet Inca i fyra huvudsakliga releaser per år men med flertalet delleveranser i sk Program Increments (PI) i enlighet med ramverket Scaled Agile Framework (SAFe). Genom att skapa en värdeström där man fokuserar på att leverera rätt saker så snabbt som möjligt engagerar Itello alla inblandade för att producera värdet i en sammanhållen kedja. Det är en win-win-modell där syftet är att tidigt ge kunderna värde då de får möjlighet att både testa och ge feedback på den nya funktionaliteten i initiala PIs inom en release. Kunderna får dessutom en betydligt jämnare belastning på sina test- och mottagningsorganisationer. För Itellos del får utvecklings­organisationen ökad delaktighet, produktivitet och levererad kvalitet genom att skapa helhetssyn i mindre värde- och tidsboxade leveranser med snabbare feedback.

Produktuppgraderingar
Omvärlden förändras ständigt för branschens aktörer. Vår affärsmodell bygger på att våra kunder vill ha förutsägbara kostnader men samtidigt kontinuerlig regulatorisk efterlevnad samt alla förbättringar och funktionella utökningar av de produkter vi utvecklar. Produktuppgraderingar ingår därför i produktavgiften. Itello erbjuder även alla de tjänster som du eventuellt behöver för att kunna uppgradera ditt system.


 • 1.0
 • 3.1
 • 4.0
 • 12.3
 • 14.3
 • 16.1
 • 16.3
 • 17.1
 • 17.3
 • 18.1
 • 18.3

Nu blir framtiden på nätet ljusare för alla människor. Skyddet för personuppgifter stärks och transparensen blir total. GDPR eller Dataskyddsförordningen börjar gälla 25 maj 2018. Våra kunder uppfyller alla lagkrav som krävs för att stärka skyddet för sina kunder. Från dag ett. Det viktiga för oss och våra kunder har varit att hitta rätt nivå på tolkningarna av regelverket.

Därför har vi jobbat tillsammans med våra kunder och tagit fram allt som krävs för att skydda deras kunders integritet. Inca 18.1 innehåller avidentifiering och gallring av personuppgifter så att endast de relevanta uppgifterna finns kvar. Dessutom kan privatpersoner smidigt och enkelt få ett registerutdrag med de uppgifter som finns hos våra kunder.

Här är några av nyheterna i Inca 18.1


 • GDPR
 • Diagnosförsäkring
 • Förbättrat stöd för separerad tjänstepensionsverksamhet
 • Utökad funktionalitet för tradförsäkringar med olika garanterade belopp
 • Begrepp inom fondhandel för andra sparformer än fondförsäkring

Användare av Inca

previous arrow
next arrow
Slider
Kontakta oss