Itello har med sin teknologi förändrat den nordiska spelplanen för livförsäkrings- och pensionsbranschen.

Nu tar vi nästa steg
Slider

Itello Live kompletterar produktlicensen med
en heltäckande leverans vilket ger kunden bättre förutsättningar
att fokusera på affärsnytta

Garanterad tillgänglighet
SLA 99,9%, 24/7 på applikationsnivå

Garanterad prestanda
Över versionsuppgraderingar och förändrad konfiguration

Kostnadskontroll
Installationstjänster med
en nyttjandegradsbaserad betalningsmodell som följer er affär

Molntjänst
Kostnadseffektivitet, högsta tillgängliga säkerhet, total redundans och inte minst tillgång till de senaste tekniska innovationerna

Itello Live ger kunden en högre grad av standardisering och kostnadskontroll genom att exempelvis installation av miljöer  ingår i tjänsten.

Inca som tjänst svarar optimalt mot de regulatoriska krav som omger utlagd verksamhet– outsourcing – genom att vara synnerligen relevant.

Tjänsten är specifikt framtagen och anpassad för att vara ett IT-stöd för livförsäkrings- och pensionsbranschen.

Genom tjänsten levererar vi skalfördelar och flexibilitet som stöd för kundens verksamhet så att nya releaser och konfigurationsförändringar enkelt kan budgeteras.

SaaS: What a difference two years makes

Inför framställan av Itello Live så tog vi del av flertalet rapporter avseende SaaS och molntjänster för försäkringsbranschen. En av de främsta var Celents rapport ”Insurers Views on adoption”. I likhet med samtliga rapporter på temat så påvisar Celents rapport tydliga trender i försäkringsbolagen syn på SaaS och molntjänster.

Ta del av rapporten

Dags för Försäkring 2020
Dags för Försäkring 2020 - du hänger väl med! ​På torsdag den 6 februari är det dags för Försäkring 2020[...]
Regulatoriska krav på branschens molnlösningar
Regulatoriska krav hett ämne på Morning Insights​Över 100 personer hade samlats till höstens Itello Morning Insights. Microsoft i egenskap av[...]
Digital Trends in Life and Pension
Morning Insights - Digital Trends in Life and Pension Analysföretaget Celents försäkringsanalytiker beskrev på ett frukostmöte idag sin syn på[...]