Produktuppgraderingar

 

Omvärlden förändras ständigt för branschens aktörer. Vår affärsmodell bygger på att våra kunder vill ha förutsägbara kostnader men samtidigt kontinuerlig regulatorisk efterlevnad samt alla förbättringar och funktionella utökningar av de produkter vi utvecklar. Produktuppgraderingar ingår därför i produktavgiften.

Itello erbjuder även alla de tjänster som du eventuellt behöver för att kunna uppgradera ditt system. Det gör att du på bästa sätt kan tillgodogöra dig alla möjligheter för de produkter vi kontinuerligt utvecklar – Inca, EQS, BLI och PAF.

Kontakta oss för att ta del av hela vårt tjänsteutbud.

Läs mer:
Inca 18.1 GDPR och mycket annat
Inca 17.3 Interaktiv hjälp för att effektivisera administrationen
Inca 17.1 Genvägar för effekitvare administration
Inca 16.3 Lansering av branschens bästa faktureringslösning
Inca 16.1 Automatisering vid flytt skapar effektivare administration