Vår leveransmodell

 

Itello levererar affärssystemet Inca i fyra huvudsakliga releaser per år men med flertalet delleveranser i sk Program Increments (PI) i enlighet med ramverket Scaled Agile Framework (SAFe). Genom att skapa en värdeström där man fokuserar på att leverera rätt saker så snabbt som möjligt engagerar Itello alla inblandade för att producera värdet i en sammanhållen kedja. Det är en win-win-modell där syftet är att tidigt ge kunderna värde då de får möjlighet att både testa och ge feedback på den nya funktionaliteten i initiala PIs inom en release. Kunderna får dessutom en betydligt jämnare belastning på sina test- och mottagningsorganisationer. För Itellos del får utvecklings­organisationen ökad delaktighet, produktivitet och levererad kvalitet genom att skapa helhetssyn i mindre värde- och tidsboxade leveranser med snabbare feedback.

Våra produkter för digitalisering BLIEQS och PAF levereras sedan tidigare i enlighet med det som kallas ”continuous delivery mode” där korta utvecklingscykler levererar kundvärde ofta.

Läs mer om Itellos leveransmodell.