• Swedish
 • English
 • Norwegian Bokmål

Förbättrad process för att underlätta ersättningsanspråk vid dödsfall

Våra kunder förvaltar drygt 13 miljoner försäkringar för mer än 5 miljoner personers räkning i Inca. Anspråksprocessen vid dödsfall är en av de mest tidskrävande processerna. Ofta krävs såväl dubbel- som trippelkontroll. Detta samarbetsprojekt syftar till att identifiera vilka kritiska områden som förbättringsåtgärder kan tänkas få störst inverkan på vad gäller anspråkshantering och kvalitetsförbättring.

Kundinsikt hjälper Itello att skapa mervärde för kunderna

2019 flyttade våra kunder över 750 000 försäkringar till oss. Under 2020 förväntas ytterligare 1,5 miljoner försäkringar från flera skräddarsydda äldre system flyttas över, vilket innebär att vi sammanlagt kommer att förvalta nästan 15 miljoner försäkringar.

Tack vare våra kunders erfarenhet från flera skräddarsydda system kan vi verkligen plocka russinen ur kakan och välja de idéer som funkar bäst för effektiv hantering av bra mycket mer än enbart anspråk till följd av dödsfall. Eftersom Inca ersätter många system har vi nu nått en kritisk punkt för att kunna hantera mängden dödsanspråk effektivt inom ramen för detta samarbetsinitiativ, inklusive:

 • Förmedling av utdata till mottagarna
 • Ersättningsförsäkringar till förmånstagarna
 • Uppdragshantering
  – Förbättrad hantering av förmånstagarna
  – Förbättrad godkännandeprocess gällande förmånsbelopp
 • Konfiguration av Inca
 • ​Förbättringar som underlättar tester vid implementering av ny Inca-version

Kritiska förbättringsområden och deras inbördes prioritet bygger på intervjuer med livförsäkringsansvariga hos alla våra kunder. När förbättringarna väl har implementerats kommer administrationsprocessen att effektiviseras eftersom dubbel- och trippelkontroller blir överflödiga. Dessutom kommer ersättningsförsäkringar att utfärdas per automatik, vilket minskar risken för manuella fel.

Samarbetsprojektet stöds av ett strategiskt initiativ som förbättrar anspråkshanteringen totalt sett, inklusive ersättningar till följd av sjukdom, pension och dödsfall.

Allt fler tjänstepensionsförsäkringar skapar gigantisk administrativ börda

I Sverige finns det närmare 25 miljoner tjänstepensionsförsäkringar. Upphandlingar över tid har skapat flera generationer av tjänstepensionsplaner för alla medlemmar, även om de fortfarande arbetar kvar hos samma arbetsgivare.

Ett av de största pensionsbolagen i Sverige med mer än 5 miljoner kunder och försäkringsbolag för de kollektivt förhandlade pensionsplanerna Avtalspension SAF-LO insåg vilken administrativ börda det skulle bli att hantera alla dessa pensioner och sedermera även eventuella livförsäkringsanspråk. Därför valde de att initiera ett projekt som resulterade i den största migreringen av försäkringar i Europa: 5,65 miljoner försäkringar flyttades över, vilket resulterade i en besparing om 300 miljoner kronor för kunderna.

“AMF lämnade stordatorn och sänkte avgifterna med 300 miljoner”

AMF lämnar stordatorn och sparar 300 MSEK per år. I en artikel i Computer Sweden intervjuas Camilla Larsson om hur AMF migrerar 5 miljoner försäkringar från en befintlig stordatormiljö till en modern miljö.

...
Läs mer

Kundsamverkan

Itello har en väl etablerad samverkansmodell med våra kunder som uppmärksammats av analysfirmorna Gartner och Celent. Samverkansmodeller verkar på strategisk, taktiskt och operationell nivå där vi tillsammans med kunderna sätter ramarna för vår fortsatta förvaltning och utveckling av Inca. Genom vår samverkansmodell säkerställer våra kunder att de kan vara framgångsrika i sin affärs- och verksamhetsutveckling och bibehåller en kostnadseffektiv administration av sin kärnverksamhet.