Samarbetsprojektet syftar till att skapa en ny standard för pensionsprognosberäkningar samt en öppen kommunikationsstandard 

Itello samarbetar med sina kunder på flera nivåer för att kunna skapa och integrera en förbättrad pensionsprognostjänst till pensionsportalen minPension.

Den nya tjänsten på minPension har utvecklats för att kunna erbjuda blivande pensionärer samt övriga som överväger att gå i pension tydligare pensionsprognoser. Syftet med tjänsten är helt enkelt att de ska få en bättre översikt och konkret hjälp med att planera sin pension. Tjänsten ska även kunna användas av dem som har börjat ta ut sin pension och vill kunna se framtida utbetalningar. Det kommer också vara möjligt att gå in och göra ändringar vad gäller pensionsuttag.

Tjänsten blir tillgänglig ett år innan första möjliga pensionsuttag och tidigast vid en ålder om 54 år (gäller svenska medborgare).

Itellos kunder fyller en viktig funktion i samband med utvecklingen av framtida standarder för beräkning av pensionsprognoser samt en öppen standard för kommunikation mellan minPension och livförsäkringsbolagen.

I detta arbete har Itello påtagit sig rollen som projektledare, medan kunderna har tillhandahållit sina resurser. Vissa kunder deltar aktivt i arbetet och andra ingår i en referensgrupp som sammanträder regelbundet för att hålla sig uppdaterade om hur projektet fortlöper samt för att diskutera frågor som dyker upp på vägen.

Utöver system- och beräkningstekniska frågor läggs stort fokus på att anpassa processflödet efter Itellos kunders verksamheter och skapa bästa möjliga förutsättningar för att deras kunder ska kunna fatta välgrundade beslut inför sin pensionering.

 Vi på Itello samarbetar med våra kunder och minPension för att skapa en lösning som förbättrar pensionsprognoserna för våra kunder samt underlättar den process som föregår ett av livets viktigaste beslut.

Kundsamverkan

Itello har en väl etablerad samverkansmodell med våra kunder som uppmärksammats av analysfirmorna Gartner och Celent. Samverkansmodeller verkar på strategisk, taktiskt och operationell nivå där vi tillsammans med kunderna sätter ramarna för vår fortsatta förvaltning och utveckling av Inca. Genom vår samverkansmodell säkerställer våra kunder att de kan vara framgångsrika i sin affärs- och verksamhetsutveckling och bibehåller en kostnadseffektiv administration av sin kärnverksamhet.