"Den Nordiska marknaden"

Tema – Den Nordiska marknaden

På den Nordiska marknaden har industri efter industri konsoliderats för att skapa stordriftsfördelar. Försäkringsbranschen har under de senaste 30 åren gått från monopol via oligopol till en marknad där konkurenter konkurerar om försäkringstagarnas premier i upphandlingar. Olika delmarkander och distributionssätt har vuxit fram. Nu i slutet av Industri 3.0 ökar kraven på automatisering och digitalisering av verksamheten för att kunna vara med och pressa kostnaderna som upphandlingar och prisjämförelser driver.

Stordriftsfördelar skapas genom att kunna stora bestånd med låga administrativa kostnader. Detta sker genom en allt mer aktiv flyttmarknad och ibland genom konsolidering av bolag.

Följ vår bevakning av den Nordiska pensions- och livförsäkringsmarknaden.

Danske Bank säljer Danica Pension i Sverige

Under Almedalsveckan snackades det i smyg om en förestående försäljning av Danica Pension i Sverige, skriver branschtidning Pensionsnyheterna. Den svenska verksamheten skilde sig väsentligt från hur bankernas livbolag brukar komplettera en fullsortimentsbank. God tillväxt de senaste 20 åren gjorde att man förutsåg en bra affär.

Läs mer

AI Pension lämnar över till Skandia

Arkitekternas pensionskassa AI Pension har under de senaste åren sökt en hållbar lösning för sina ca 22 000 medlemmar och försäkringstagare. Länge sökte man efter synergier genom att slå ihop verksamheten och systemstöd med ytterligare någon pensionskassa. Nu överlåter man avtal och förvaltat kapital till Skandia.

Läs mer

Nordea avvecklar Nordea Liv & Pension i Danmark

Nordea avvecklar Nordea Liv & Pension i Danmark Nordea Bank säljer ytterligare en del av Nordea liv & Pension i Danmark. Köparen är som tidigare danska Foreningen Norliv som nu ökar sitt ägande till 70 procent.Affären kommer att generera en vinst efter skatt på 172 miljoner euro för Nordea. Posten på 30 procent som senare ska […]

Läs mer
1 2 3 4