"Den Nordiska marknaden"

Tema – Den Nordiska marknaden

På den Nordiska marknaden har industri efter industri konsoliderats för att skapa stordriftsfördelar. Försäkringsbranschen har under de senaste 30 åren gått från monopol via oligopol till en marknad där konkurenter konkurerar om försäkringstagarnas premier i upphandlingar. Olika delmarkander och distributionssätt har vuxit fram. Nu i slutet av Industri 3.0 ökar kraven på automatisering och digitalisering av verksamheten för att kunna vara med och pressa kostnaderna som upphandlingar och prisjämförelser driver.

Stordriftsfördelar skapas genom att kunna stora bestånd med låga administrativa kostnader. Detta sker genom en allt mer aktiv flyttmarknad och ibland genom konsolidering av bolag.

Följ vår bevakning av den Nordiska pensions- och livförsäkringsmarknaden.

CRS – lägg det på minnet!

Den Nordiska marknaden I år kommer de svenska aktörerna att rapportera uppgifter till den amerikanska myndigheterna via Skatteverket. Samma förfarande gäller för i stort sett alla länders skattemyndigheter och den amerikanska skattemyndigheterna IRS. Med rapporteringssystem på plats har de centrala planerare vid G20 och OECD utarbetat vad de kallar en ny “global standard” av automatiskt utbyte […]

Läs mer

Konkurrensen ökar på den svenska marknaden

Den Nordiska marknaden Förändringar på den svenska marknaden visar att konkurrensen hårdnar och att bolagens marknadsandelar blir allt mer lika. 2003 hade de fyra största bolagen 54 procent jmft med 42 procent 2013. Vi undrar vad det beror på? I en tidigare artikel tar vi upp ett antal faktorer som påverkat den svenska marknaden. Itello Insights: Oligopolmarknader […]

Läs mer

Giganterna på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Den Nordiska marknaden I tre tidigare artiklar har vi analyserat de nordiska marknaderna. Nu tar vi och tittar närmare på aktörerna. Den enskilt största aktören har 13 procent av marknaden, därefter följer nio nästan lika stora aktörer. Bland de trettio största aktörerna finns det bara en som har verksamhet på alla fyra marknader – Nordea. Tre […]

Läs mer

Oligopolmarknader eller fri konkurrens?

Den Nordiska marknaden Få marknader är så lokala som de nationella livförsäkringsmarknaderna trots att Aktuarieföreningar har funnits och haft utbyte i de nordiska länderna sedan början av 1900-talet. Nordiska rådet har arbetetat med en rad frågor sedan 1954.  2003 var beskatting av pensioner på agendan. Under de senaste decenniet har EU infört en rad förändringar för […]

Läs mer

Konsolidering av pensionskassor i Norden fortsätter

Danska pensionskassorna DIP och JØP konsoliderasArbetsmarknaden i Norden förändras, idag finns ökar antalet högutbildade tjänstemän och med det kraven på att kunna erbjuda bra försäkrings och pensionserbjudanden för dem och deras arbetsgivare. I Danmark har det funnits två pensionskassor för akademiker – nu slår de ihop verksamheten för att tillvarata skalfördelar och utveckla sina produkter […]

Läs mer

Hur har den konkurrensutsatta pensionsmarknaden i Norden förändrats?

Den Nordiska marknaden Sedan 1990 har det konkurrensutsatta sparandet i Sverige ökad från 25 miljarder 1990 till drygt 210 miljarder 2013. Till det kommer sparandet i IPS och Investeringssparkonto som till sin karaktär är långsiktigt men inte klassificeras som försäkringssparande.     I artikeln Tillväxt igen på den Nordiska livförsäkringsmarknaden jämförde vi utvecklingen i de nordiska länderna. […]

Läs mer