• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

CRS – lägg det på minnet!

Den Nordiska marknaden I år kommer de svenska aktörerna att rapportera uppgifter till den amerikanska myndigheterna via Skatteverket. Samma förfarande gäller för i stort sett alla länders skattemyndigheter och den amerikanska skattemyndigheterna IRS. Med rapporteringssystem på plats har de centrala planerare vid G20 och OECD utarbetat vad de kallar en ny “global standard” av automatiskt utbyte […]

Läs mer
  • June 3, 2015

Konkurrensen ökar på den svenska marknaden

Förändringar på den svenska marknaden visar att konkurrensen hårdnar och att bolagens marknadsandelar blir allt mer lika. Kommer premierna att räcka åt alla för att täcka verksamhetens kostnader? Och hur mycket mer går det att spara på effektivare administration?

Läs mer
  • May 8, 2015

Giganterna på den nordiska livförsäkringsmarknaden

I tre tidigare artiklar har vi analyserat de nordiska marknaderna. Nu tar vi och tittar närmare på aktörerna. Den enskilt största aktören har 13 procent av marknaden, därefter följer nio nästan lika stora aktörer. Bland de trettio största aktörerna finns det bara en som har verksamhet på alla fyra marknader – Nordea.

Läs mer
  • April 9, 2015

Oligopolmarknader eller fri konkurrens?

Av de fyra Nordiska marknaderna verkar tre vara oligopolmarknader med ett fåtal stora aktörer. Tre – fyra aktörer har över 80 procents marknadsandel mätt i premier. I Sverige är det 10 bolag som delar på de 80 procenten. Vad är bäst och för vem? helt klart måste de svenska bolagen vara mer kostnadseffektiva eftersom de har lägre marknadsandel. Det kan kompenseras om den svenska marknaden är större och har stor rörlighet.

Läs mer
  • March 20, 2015

Konsolidering av pensionskassor i Norden fortsätter

Danska pensionskassorna DIP och JØP konsoliderasArbetsmarknaden i Norden förändras, idag finns ökar antalet högutbildade tjänstemän och med det kraven på att kunna erbjuda bra försäkrings och pensionserbjudanden för dem och deras arbetsgivare. I Danmark har det funnits två pensionskassor för akademiker – nu slår de ihop verksamheten för att tillvarata skalfördelar och utveckla sina produkter […]

Läs mer
  • March 5, 2015

Så har den nordiska pensionsmarknaden förändrats

I Sverige har den konurrensutsatta marknaden vuxit drygt 8 gånger på 25 år. Vi har sett en rad nya sparformer som pressat priserna och utmanat försäkringsbranschen att kontinuerligt trimma sina kostnader. Men hur ser det hur med konkurrensen i de övriga nordiska länderna?

Läs mer
  • February 12, 2015