• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Tillväxt igen på den Nordiska livförsäkringsmarknaden

Itello har sammanställt premierna från den Nordiska marknaden största aktörer under ett decennium. Genom att förstå historien får vi förhoppningsvis en klarare bild av framtiden. Om vi tittar på vilka likheter som finns i de Nordiska länderna ser vi möjligheter med ett system som kan fungera i alla marknader och där man delar på utvecklings- och förvaltningskostnaderna.

Läs mer
  • January 16, 2015

Brickorna börjar falla på plats i det norska pensionssystemet

I Sverige har vi haft ett fonderat premiebaserat pensionssystem sedan början på 1990-talet. Nu är Norge på väg att införa ett premiebaserat pensionssystem som kommer att likna det svenska. Vi ser likheter och möjligheter för de norska aktörerna att kunna använda stora delar av det IT-stöd som Itello utvecklat för den svenska pensionsmarknaden. Det kommer ge de norska aktörerna riktigt låga administrativa kostnader.

Läs mer
  • November 29, 2013

Konsolideringen fortsätter på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Den Nordiska marknaden De två finska arbetsmarknadspensionsbolagen Pensions-Fennia och Pensions-Tapiola har beslutat att ingå ett intentionsavtal om att börja planera en fusion av bolagen. Målet är att grunda ett nytt arbetspensionsbolag som erbjuder kunderna högklassiga arbetspensionstjänster samt konkurrenskraftiga kundförmåner. Vi tolkar pressmeddelandet som att fusionen drivs av behovet av att effektivisera administrationen av de pensionsutfästelser de gjort. Uppenbarligen […]

Läs mer
  • January 8, 2013

Den nordiska marknaden 2011 – per bolag

Den Nordiska marknaden Sedan vi började följa den konkurrentutsatta nordiska marknaden har premierna kontinuerligt ökat. Från 2003 (219)  till 2011 (382) är ökningen knappt 75 procent. En stor del av ökningen står kapitalförsärkingarna i Sverige för. Nordnet och Avanza har tillsammans fått in 119 500 MSEK sedan kapitalförskringen introducerades 2008. Två nya aktörer som tillsamans står […]

Läs mer
  • September 24, 2012

Den nordiska livförsäkringsmarknaden 2011 – per land

Den Nordiska marknaden Vi har studerat den konkurrensutsatta livförsäkringmarknaden för 2011 precis som vi gjort i tidigare. Marknaderna i Norge och Danmark är fortsatt ungefär lika stora, med ca 80 miljarder SEK i premieintäkter. Den svenska marknaden hade premeiintäkter på drygt 190 miljarder SEK. Motsvarande siffra för Finland är knappt 30 miljarder SEK.   Premierna över tiden ser […]

Läs mer
  • August 20, 2012

Vilka är aktörerna på den nordiska försäkringsmarknaden

Den Nordiska marknaden Grafen visar att Norge har ett fåtal stora aktörer – de tre största har drygt 80 procent av de konkurrensutsatta livpremierna 2009. I Sverige däremot finns större konkurrens mellan bolagen och de 11 största bolagen står för motsvarande 80 procent. Största aktören i de övriga länderna har för övrigt nästa dubbelt så […]

Läs mer
  • March 26, 2012

Skandia lämnar Finland

Dagens affär innebär att varumärket Skandia lämnar den finska marknaden. Verksamheten omfattar ca 100 000 fondförsäkringar i ett bolag som ägs av Old Mututal. Den slopade avdragsrätten för pensionssparande 2009 förändrade förutsättningarna för verksamheten.

Läs mer
  • January 10, 2012