"Den Nordiska marknaden"

Tema – Den Nordiska marknaden

På den Nordiska marknaden har industri efter industri konsoliderats för att skapa stordriftsfördelar. Försäkringsbranschen har under de senaste 30 åren gått från monopol via oligopol till en marknad där konkurenter konkurerar om försäkringstagarnas premier i upphandlingar. Olika delmarkander och distributionssätt har vuxit fram. Nu i slutet av Industri 3.0 ökar kraven på automatisering och digitalisering av verksamheten för att kunna vara med och pressa kostnaderna som upphandlingar och prisjämförelser driver.

Stordriftsfördelar skapas genom att kunna stora bestånd med låga administrativa kostnader. Detta sker genom en allt mer aktiv flyttmarknad och ibland genom konsolidering av bolag.

Följ vår bevakning av den Nordiska pensions- och livförsäkringsmarknaden.

Tillväxt igen på den Nordiska livförsäkringsmarknaden

Den Nordiska marknaden Itello har sammanställt premierna från den Nordiska marknaden största aktörer under ett decennium. Genom att förstå historien får vi förhoppningsvis en klarare bild av framtiden. Efter ett par år av minskade premier ökade de under 2013. Sett över tid är tillväxten stabil och har varit knappt 6,5 procent årligen under perioden 2003 […]

Läs mer

Brickorna börjar falla på plats i det norska pensionssystemet

Den Nordiska marknaden Den stora norska ”folketrygdreformen”, reformeringen av den statliga allmänna pensionen, blev genomförd 2011. Det nya norska systemet bär stora likhetstecken med sin svenska motsvarighet. Den allmänna pensionen är nu helt premiebaserad där 18,1 % av lön upp till 7,1  G* (SEK 630 000) bygger upp en pensionsbehållning för alla födda efter 1962. Och, […]

Läs mer

Konsolideringen fortsätter på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Den Nordiska marknaden De två finska arbetsmarknadspensionsbolagen Pensions-Fennia och Pensions-Tapiola har beslutat att ingå ett intentionsavtal om att börja planera en fusion av bolagen. Målet är att grunda ett nytt arbetspensionsbolag som erbjuder kunderna högklassiga arbetspensionstjänster samt konkurrenskraftiga kundförmåner. Vi tolkar pressmeddelandet som att fusionen drivs av behovet av att effektivisera administrationen av de pensionsutfästelser de gjort. Uppenbarligen […]

Läs mer

Den nordiska marknaden 2011 – per bolag

Den Nordiska marknaden Sedan vi började följa den konkurrentutsatta nordiska marknaden har premierna kontinuerligt ökat. Från 2003 (219)  till 2011 (382) är ökningen knappt 75 procent. En stor del av ökningen står kapitalförsärkingarna i Sverige för. Nordnet och Avanza har tillsammans fått in 119 500 MSEK sedan kapitalförskringen introducerades 2008. Två nya aktörer som tillsamans står […]

Läs mer

Den nordiska livförsäkringsmarknaden 2011 – per land

Den Nordiska marknaden Vi har studerat den konkurrensutsatta livförsäkringmarknaden för 2011 precis som vi gjort i tidigare. Marknaderna i Norge och Danmark är fortsatt ungefär lika stora, med ca 80 miljarder SEK i premieintäkter. Den svenska marknaden hade premeiintäkter på drygt 190 miljarder SEK. Motsvarande siffra för Finland är knappt 30 miljarder SEK.   Premierna över tiden ser […]

Läs mer

Vilka är aktörerna på den nordiska försäkringsmarknaden

Den Nordiska marknaden Grafen visar att Norge har ett fåtal stora aktörer – de tre största har drygt 80 procent av de konkurrensutsatta livpremierna 2009. I Sverige däremot finns större konkurrens mellan bolagen och de 11 största bolagen står för motsvarande 80 procent. Största aktören i de övriga länderna har för övrigt nästa dubbelt så […]

Läs mer

Skandia lämnar Finland

Dagens affär innebär att varumärket Skandia lämnar den finska marknaden. Verksamheten omfattar ca 100 000 fondförsäkringar i ett bolag som ägs av Old Mututal. Den slopade avdragsrätten för pensionssparande 2009 förändrade förutsättningarna för verksamheten.

Läs mer