"Den Nordiska marknaden"

Tema – Den Nordiska marknaden

På den Nordiska marknaden har industri efter industri konsoliderats för att skapa stordriftsfördelar. Försäkringsbranschen har under de senaste 30 åren gått från monopol via oligopol till en marknad där konkurenter konkurerar om försäkringstagarnas premier i upphandlingar. Olika delmarkander och distributionssätt har vuxit fram. Nu i slutet av Industri 3.0 ökar kraven på automatisering och digitalisering av verksamheten för att kunna vara med och pressa kostnaderna som upphandlingar och prisjämförelser driver.

Stordriftsfördelar skapas genom att kunna stora bestånd med låga administrativa kostnader. Detta sker genom en allt mer aktiv flyttmarknad och ibland genom konsolidering av bolag.

Följ vår bevakning av den Nordiska pensions- och livförsäkringsmarknaden.

Hur Silver bemötte argumenten mot fri flytträtt i Norge

Den Nordiska marknaden På Business Model Summit var Mikkel Berg från Silver i Norge på plats och berättade om sina erfarenheter från den norska flyttmarknaden. Han tog upp ett par myter som de norska försäkringsbolagen använde sig av och berättade om hur Silver bemötte dem. Tankeväckande! Och det ska bli spännande att se hur diskussionerna […]

Läs mer

Olav Nordli om det långsiktiga sparandet i Norge

Den Nordiska marknaden Idag går Business Model Summit av stapeln på Cirkus. Itello finns så klart på plats! Vår norska representant Olav Nordli är också där för att lyssna till bl.a. Mikkel Berg från Silver. Här kommer några av Olavs reflektioner kring den norska marknaden för det långsiktiga sparandet. Ytelsespensjon er den klassiske tjenestepensjonsordningen i […]

Läs mer