Höga flyttavgifter skapa låsningar

Konkurrensverket har granskat flyttavgifternas effekter och föreslår ett antal åtgärder som både kan gynna kundernas möjlighet att flytta sina försäkringar och samtidigt stärka konkurrensen på marknaden.

Read more
  • December 20, 2016

Kundnöjdheten divergerar bland försäkringbolagens kunder

Tyvärr minskar kundnöjdheten och branschen hamnar på samma låga siffror som 2009. På sikt är den låga kundnöjdheten ett problem för hela branschen, speciellt eftersom andra branscher med tätare kunddialog hela tiden utvecklar sitt sätt att kommunicera och sätta förväntningar på tillgänglighet, service och att kundförväntan. KPA och Skandia ökar sin kundnöjdhet – de andra bolagen för sämre kundnöjdhetsindex.

Read more
  • November 21, 2016

Blev flyttmarknaden som det var tänkt?

Nu börjar vi se tydliga mönster på hur flyttmarknaden fungerar. Försäkringar med ett sparbelopp på mellan 21 och 26 miljarder flyttas varje år. Bankernas försäkringsbolag är vinnare liksom utmanarnan Nordnet och Avanza. De som har nettoutflöde är AMF, Folksam, Länsförsäkringar och SPP. Frågan är om kunderna får bättre pension och lägre avgifter. Blev det som man hade tänkt?

Read more
  • August 11, 2016

Frågvisa konsumenter driver ökad transparens

Vi ser allt fler exempel på köpare som kräver svar från bolagen på vad det är de köpt, vad det är de betalar för samt till vem eller vilka aktörer pengarna går till. Nu håller köparna på och ta makten även inom livförsäkringsområdet, precis som de gjort inom andra områden. Nu blogar inte bara de säljande bolagen utan även köparna som bestämt sig för att lyfta fram både goda och dåliga exempel.

Read more
  • May 3, 2016

Branschglidningen mellan bank och försäkring fortsätter

De senaste 40 åren har vi sett en branschglidning mellan bank och försäkring. Nu ger sig försäkringsbolagen in i bankernas kärnaffär – utlåning till företag. Den här artikeln sätter branschglidningen i perspektiv – för fortfarande handlar bank om konto och försäkring om avtal. Tillsynen av de olika verksamheterna sker under olika regelverk men håller på att harmoniseras under EUs regelverk.

Read more
  • February 20, 2015

Banker tappar i kundnöjdhet

Det långsiktiga sparandet I veckan kom SKI med en ny undersökning av kundrelationen med försäkringsbolagen.Den visade att privatkunderna är något mindre nöjdare i år jämfört med förra året. 2013 var två aktörer under 60 och där går gränsen för nöjd/missnöjd kunden enligt SKI. I år är det bara en som är där.   Genomgående är […]

Read more
  • November 17, 2014
1 2 3 18