"Det långsiktiga sparandet"

Tema – Det långsiktiga sparandet

Ytterst handlar det långsiktiga sparandet om hur vi tryggar vår ekonomiska framtid – det sker genom både frivilligt och obligatorisk sparande och genom att dela olika typer av risker med andra genom försäkringar. Ofta är sparande och försäkring obligatoriskt, kombinerat och styrt av arbetsmarknadens parter. Vi kommer från en oligopolmarknad och går mot en allt öppnare med mer övervakad försäkringsmarknad samtidigt som det sedan två decennier tillbaka pågår en branschglidning mellan försäkring och sparande. Dessutom pressas priser, utmanare etablerar sig med helt nya affärsmodeller och sätt att skapa kundrelationer.
Vi bevakar, informerar, kommenterar och analyserar händelser i marknaden för att kunna erbjuda våra kunder effektivare administration av det långsiktiga sparandet. Som produktbolag måste vi först av alla kunna se vilka implikationer förändringarna får för våra kunder. Därför måste vi ha ett strategiskt partnerskap. Framtiden blir vad vi gör den till.

Kundnöjdheten tillbaka för livbolagen men minskar för förmedlarna

Kundnöjdhet för vissa av livbolagen är tillbaka till de nivåer de hade tidigare. Förmedlarna tappar i kundnöjdhet. På sikt är det en förtroendefråga för alla aktörer i branschen! En rad insurtechbolag har redan identifierat en sweet spot i värdekedjan. Förra veckan kom Svenskt Kvalitetsindex – SKI, med resultatet av årets undersökning. KPA verkar vara den […]

Läs mer

Höga flyttavgifter skapa låsningar

Det långsiktiga sparandet Konkurrensverket har granskat flyttavgifternas effekter och föreslår ett antal åtgärder som både kan gynna kundernas möjlighet att flytta sina försäkringar och samtidigt stärka konkurrensen på marknaden.– Höga avgifter som leder till inlåsning av konsumenterna hämmar kundrörligheten. De kan också leda till färre nyetableringar på marknaden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom. Flera livförsäkringsföretag […]

Läs mer

Kundnöjdheten divergerar bland försäkringbolagens kunder

Det långsiktiga sparandet I veckan kom SKI med resultatet av året undersökning. Tyvärr minskar kundnöjdheten och vi får gå tillbaka till 2009 för att se lika låg kundnöjdhet för branschen som helhet. På sikt är den låga kundnöjdheten ett problem för hela branschen, speciellt eftersom andra branscher med tätare kunddialog hela tiden utvecklar sitt sätt […]

Läs mer

Blev flyttmarknaden som det var tänkt?

Det långsiktiga sparandet Sedan 2007 har vi fri flytträtt på nytt pensionssparande i Sverige, men det var först 2013 som Svensk Försäkring började särredovisa in-och avflyttade premier vilket gör att vi kan följa hur ”flyttmarkanden” utvecklas över tid  och vilka som är vinnare på förändringens marknad. Källa Svensk Försäkring årsstatistik tabell 6 och 6A Det […]

Läs mer

Frågvisa konsumenter driver ökad transparens

Det långsiktiga sparandet Vi ser allt fler exempel på köpare som kräver svar från bolagen på vad det är de köpt, vad det är de betalar för samt till vem eller vilka aktörer pengarna går till. Som konsument kan man uppleva pensionssparande som en svårgenomtränglig träskmark Nu håller köparna på och ta makten även inom […]

Läs mer

Branschglidningen mellan bank och försäkring fortsätter

Det långsiktiga sparandet Tre av Danmarks största pensionsbolag startade en fond tillsammans med Danske Bank, fonden har 1 miljard DKK i kapital som den lånar ut mellan 50 och 200 MDKK till medelstora Danska företag. Försäkringsbolaget Skandia startade 2014 en fond med säkrade banklån och företagslån för att utöka sitt fonderbjudande till institutionella kunder. Två […]

Läs mer

Banker tappar i kundnöjdhet

Det långsiktiga sparandet I veckan kom SKI med en ny undersökning av kundrelationen med försäkringsbolagen.Den visade att privatkunderna är något mindre nöjdare i år jämfört med förra året. 2013 var två aktörer under 60 och där går gränsen för nöjd/missnöjd kunden enligt SKI. I år är det bara en som är där.   Genomgående är […]

Läs mer
1 2 3 18