"Det långsiktiga sparandet"

Tema – Det långsiktiga sparandet

Ytterst handlar det långsiktiga sparandet om hur vi tryggar vår ekonomiska framtid – det sker genom både frivilligt och obligatorisk sparande och genom att dela olika typer av risker med andra genom försäkringar. Ofta är sparande och försäkring obligatoriskt, kombinerat och styrt av arbetsmarknadens parter. Vi kommer från en oligopolmarknad och går mot en allt öppnare med mer övervakad försäkringsmarknad samtidigt som det sedan två decennier tillbaka pågår en branschglidning mellan försäkring och sparande. Dessutom pressas priser, utmanare etablerar sig med helt nya affärsmodeller och sätt att skapa kundrelationer.
Vi bevakar, informerar, kommenterar och analyserar händelser i marknaden för att kunna erbjuda våra kunder effektivare administration av det långsiktiga sparandet. Som produktbolag måste vi först av alla kunna se vilka implikationer förändringarna får för våra kunder. Därför måste vi ha ett strategiskt partnerskap. Framtiden blir vad vi gör den till.

Hur ska fondbolagen göra med investeringssparkontot?

Det långsiktiga sparandet Många fondbolag vänder sig både till institutionella kunder och retailkunder/direktkunder. Till retailkunder erbjuder de idag reavinstbeskattat fondsparande. Kommer fondbolagen att erbjuda schablonbeskattat fondsparande via investeringssparkontot eller kommer de att satsa på att Nordnet, Avanza och bankerna kommer att erbjuda deras fonder i ett fondtorg för investeringssparkontot? En av anledningarna till att ha […]

Läs mer

Stort intresse för frukostseminariet!

Det långsiktiga sparandet Vi är glada över att så många har anmält sig till frukostseminariet den 11 oktober. Erik Sjöstedt och Sofi Nyström från Finansinspektionen kommer att gå igenom regeringens förslag till investeringssparkontot och räta ut frågetecknen kring förslaget. Passa på att ställa dina frågor redan idag, antingen i kommentarsfältet här under eller via Twitter. […]

Läs mer

Itellos undersökning fick stort genomslag i medierna

Pensionsjättarnas kostnadschock”Ingen tvekan om att spararna får betala” skriver DI som en sammanfattning på vår undersökning av livförsäkringbolagens administrativa kostnader. Kul att vår undersökning fick stor uppmärksamhet. Genom att följa och analysera pensions- och försäkringsbranschen och de förändringar som den stpr inför skaffa vi oss kunskap och djupare föreståelse för de utmaningar våra kunder har.  Vi […]

Läs mer
1 16 17 18