• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Försäkring 2.0?

Det långsiktiga sparandet Friendsurance har utmanat den etablerade affärsmodellen för försäkringsbolag. Som första bolag har de introducerat begreppet online peer-to-peer försäkring. De kombinerar sociala medier och nätverk med försäkringsverksamhetens kärna – att ta och fördela risker inom kollektivet.  Det är den nya valutan ”trust”- förtroende mellan individer som skapar förutsättningarna för denna affärsmodell. Communities som […]

Läs mer
  • November 12, 2014

Kundnöjdheten 2014 ökar bland företagskunderna

Det långsiktiga sparandet Kundnöjdheten ökar för alla bolag bland företagskunderna i årets undersökning från SKI.  Tjänstepensionsspecialisterna Alecta och KPA ligger fortfarande i topp. Kanske är det för att de enbart fokuserar på tjänstepensionsmarknaden som gör att de är framgångsrika. Länsförsäkringar tar tillbaka tappet från 2014 och ökar något och ligger i pratitet med Alecta. AMF, Nordea […]

Läs mer
  • November 12, 2014

Nu införs FATCA även i Sverige

Det långsiktiga sparandet FATCA är en amerikansk lag som ålägger finansiella institut i hela världen att identifiera amerikanska kontohavare bland sina kunder och rapportera deras tillgångar och inkomster till den amerikanska skattemyndigheten. Finansiella institut som inte följer FATCA riskerar att tvingas betala 30 procent i skatt på betalningar från USA. Avtalet innebär att de svenska […]

Läs mer
  • August 19, 2014

Finland har också undertecknat FATCA-fördraget

Det långsiktiga sparandet Den 1:a juli började FATCA att gälla. Men Sverige och USA har än så länge inget avtal på plats. Den preliminära överenskommelsen gör att svenska finansiella institut redan nu kan registrera sig hos den amerikanska skattemyndigheten som institut som inte behöver följa den amerikanska lagstiftningen.Tanken är med det är att de svenska aktörerna […]

Läs mer
  • July 2, 2014

Livbolagens kostnader 14 miljarder 2013

Livbolagens kostnader 14 miljarder 2013De svenska livbolagens kostnader för att bedriva sin veksamhet De senaste sju åren har livbolagens kostnader kretsat kring 14 miljarder, så även 2013. Totalt ökar kostnaderna med 3,3 procent. Största posten är även i år de administrativa kostnaderna 7 053 MSEK och ökar drygt två procent. Försäljningskostnader har ökat knappt en procent […]

Läs mer
  • July 1, 2014

Digitala utmaningar för valcentralerna

Det långsiktiga sparandet Som egenföretagare märker man att digitaliseringen har kommit långt i kontakten med myndigheter som verksamt.se och skatteverket.se Ur det perspektivet ser vi ett behov att öka digitaliseringen och självbetjäningen för arbetsgivarna för de tjäsnter som valcentralerna erbjuder. Som försäkringstagare uppmanas vi att gå in på minpension.se och se efter vad vi beräknas […]

Läs mer
  • March 21, 2014

Penglot – ett nytt sätt att spara?

Det långsiktiga sparandet Företaget Penglot  vill revolutionera vårt sätt att spara! Tanken är att du ska spara varje gång du konsumerar något. Du bestämmer själv hur mycket du vill spara vid varenda kortbetalning. Penglot vill även erbjuda att du ska kunna spara mer om du köper på saker som du inte borde. Låter enkelt och briljant. […]

Läs mer
  • January 14, 2014

Lågt förtroende bland privatpersoner för livförsäkringbolagen

Det långsiktiga sparandet Enligt SKIs undersökning av livbolagens privatkunder har bolagen svårt att bygga en relation med sina privatkunder. Bolagen har låg andel klagande kunder trots att kunderna inte är särskilt nöjda, vilket är ovanligt. Nästan 7 av 10 har inte haft kontakt med sitt bolag för pensionssparande under det senaste året. När kontakt väl […]

Läs mer
  • December 21, 2013