• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Kundnöjdheten 2013 på samma nivå bland företagskunderna

Det långsiktiga sparandet Kundnöjdheten bland företagskunderna fortsätter öka, främst för specialisterna Alecta och KPA. Visar SKIs undersökning av livbolagen. Kanske är det för att de enbart fokuserar på tjänstepensionsmarknaden som gör att de är framgångsrika. Branschen stora utmaning är allmänhetens bild, och särskilt bilden av att vara ansvarsfulla bolag. Här är KPA och SPP föregångare […]

Läs mer
  • December 20, 2013

Dags för nya entréfondslösningar inom SAF-LO?

Det långsiktiga sparandet Just nu sitter många fondförsäkringsaktörer och funderar på hur deras fonderbjudande ska se ut inför anslutning till SAF-LO. De flesta aktörerna har haft entréfondslösningar med stor andel aktierisk när försäkringstagarna har långt till pension, för att succesivt minska den. Vi har sett ganska små skillnader i glidbanor mellan aktörerna. Det handlar mest […]

Läs mer
  • October 10, 2013

Generationsfonder – vem tar vem?

Det långsiktiga sparandet Generationsfonderna är enkla att förklara och lätta att förstå när sparandet diskuteras ute på bankkontoren. På bara några minuter kan rådgivarna förklara fördelarna med att ha större risk i sparandet när det är långt till pension och minska risken genom att succesivt flytta över till räntebärande placeringar i takt med att kunden […]

Läs mer
  • September 10, 2013

Har vi för stor tilltro till det individuella pensionssparandet?

Det långsiktiga sparandet Idag vet vi att finanskrisen utholkat många av de pensionssystem som skulle leverera trygghet för de många. Kommuner och städer går i konkurs, en av de stora skuldposterna är pensionsskulderna. De tjänstepensionsplaner som arbetsgivarna presenterade var ofta target-date-funds s.k. generationsfonder. Det amerikanska systemet med 401k har under sommaren fått hård kritik. En av […]

Läs mer
  • September 9, 2013

Generationsfonder – ett enkelt val! Men förstår kunden sitt val?

Det långsiktiga sparandet Sedan SPP:s introduktion av generationsfonder på den svenska marknaden 1996 har idén om att göra ett val utifrån din placeringshorisont vuxit i popularitet. Enkel att förklara – lätt att förstå. Generation efter generation har börjat att spara, även om det säkert finns både föräldrar och mor/farföräldrar som sparar åt sina barn och […]

Läs mer
  • July 18, 2013

Generationsfonder – ersättare till bankernas tradlivprodukt?

Det långsiktiga sparandet November 1993 lanserade Barclay Global Investors den första generationsfonden (Target-Date Fund), knappt ett tio år senare fanns det $15 miljarder i generationsfonder. 2012 har kapitalet vuxit till $ 503 miljarder. Intresset för fondtypen växer i USA och Morningstar™ har genomfört två undersökningar de senaste åren. Fler aktörer lanserar nya generationsfonder med bredare […]

Läs mer
  • July 15, 2013

Hur ser framtidens kundmöten ut inom avtalspensionsområdet?

Det långsiktiga sparandet För de tre bolag som inte längre är valbara finns bara en chans. Det är att deras kunder gör ett aktivt val att stanna kvar. Annars går nya premier till Alecta. I bästa fall stannar det upparbetade kapitalet kvar. Collectum skickar brev och tar ut en fast avgift på 450 kronor per […]

Läs mer
  • July 10, 2013

Renodling och konsolidering på fond- och försäkringsmarknaden

Det långsiktiga sparandet Nyligen överlät Folksam förvaltningsrätten av Svenska Lärarfonders fonder till DNB. Det görs för att renodla verksamheten, sas det. I januari 2011 köpte Folksam försäkringsbeståndet i Svenska Lärarfonder av Skandia. Syftet för Skandia var att renodla sin verksamhet. “För oss är det en liten och avgränsad verksamhet som nu avyttras, vilket bidrar till […]

Läs mer
  • July 9, 2013