"Det strategiska partnerskapet"

Tema – Det strategiska partnerskapet

Det strategiska partnerskapet med din valda leverantör blir allt viktigare. Idag är vår omvärld allt mer föränderlig och de krav vi möter är mer motsägelsefulla.
•  Transaktionskostnaderna ska ner – det kräver standardisering av produkter
•  Vi måste kunna erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar – det kräver flexibilitet
•  Krav på ökad transparens – önskan att inte visa hur intäkterna genereras
•  Val av leverantör – plattformsoberoende för valfrihet att alltid kunna välja den mest optimala lösningen och pressa priser eller strategiskt partnerskap till nytta för båda.

Listan av konflikterande krav och högprioriterade krav kan göras längre men visar tydligt på utmaningar i affärsverksamheten inom marknaden för det långsiktiga sparandet. I centrum av de motsägelsefulla kraven och mitt i röran av behov och förändringar finns Itello. Det strategiska partnerskapet handlar vikten att utveckla samarbetsformer tillsammans med någon, för att kunna hantera båda dagens och morgondagens affärsutmaningar. Det handlar om vikten av att flytta fokus från kund- respektive leverantörsroller där leverantörerna ska prispressas och är utbytbara till ett långsiktigt partnerskap under devisen – Framtiden blir vad vi gör den till.

Itello sammanfattar Business Model Finance 2016

Det strategiska partnerskapet Gå direkt till vår eventsida för Business Model Finance 2016! DigitaliseringEn central diskussionspunkt under dagen var det synnerligen aktuella ämnet Digitalisering. Ett anförande under detta tema hölls av Lotta Lovén från Swedbank, chef för Digitala lösningar. Läs mer! Det viktigaste från paneldiskussionenLotta Lovén deltog även tillsammans i en paneldiskussion med Peter Wiklöf, […]

Läs mer

Itello sammanfattar DI Försäkring

Det strategiska partnerskapet Ta del av våra sammanfattningar och analys från dagen! Regeringens syn på utmaningar för försäkringssektornTa del av vår Product Manager Erik Jacobsons sammanfattning av Regeringens syn på utmaningar för försäkringssektorn. Negativa räntor och börsfall – Hur hamnade vi här och vart är vi på väg?Ta del av vår sammanfattning av föredraget av Anna […]

Läs mer

Itello sammanfattar Terminsstart Pension VT 2016

Det strategiska partnerskapet Ta del av våra sammanfattningar: Nya förutsättningar på marknadenLäs mer om hur moderatorn Mikael Nyman ser på saken! Hur får vi en bättre sparandemarknadFinansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen talade om rådgivningsmarknaden, som FI tycker fungerar dåligt och behöver regleras! PA-16 Nytt avtal med anslutningDet blir anslutning inom PA-16 och en rad andra nyheter […]

Läs mer

Itello samanfattar Business Model Finance 2014

Det strategiska partnerskapet SEB: Företagskunder och nya kanaler Annika Falkengren, vd SEB, När Annika Falkengren VD SEB beskrev banken blev deras strategi för att möta företagarna väldigt mycket klarare. Som företagare har myndigheterna underlättat med digitala tjänster både på skatteverket.se och på verksamt.se. Det är påfallande få finansiella aktörer som kommit lika långt i att möta […]

Läs mer

Åldrande IT-system – en utmaning för den svenska livförsäkringsbranschen?

Åldrande IT-system – utmaningar för livförsäkringsbranschen?På Svenska Försäkringsföreningens seminarium om Åldrande IT-system, sammanfattade Lars-Ove Wängemar från Min pension problematiken.På Svenska Försäkringsföreningens seminarium om Åldrande IT-system sammanfattade Lars-Ove Wängemar från Min pension problematiken.Verksamhetslogik och processer inbyggda i kodradernaKomplexa och ”sönderskrivna” systemSvårt/riskfyllt/dyrbart att införa ny funktionalitetKomplexa systemsambandÅldrande personalEn paradox är dock att trots snabb IT-utveckling överlever de gamla verksamhetskritiska […]

Läs mer

Standard sänker kostnader i Volvo Ocean Race! Inom ITP och SAF-LO?

Det strategiska partnerskapet Volvo Ocean Race sänker kostnaderna med upp till 30 procent för de medverkande 2014/2015 genom att införa standard. Alla båtar byggs på samma sätt och av samma varv. Dessutom ska båtarna användas vid nästa tävling 2017/18 vilket ger dem ett marknadsvärde efter tävlingen 2014/2015. Tävlingsledningen talar om att de tävlande får samma […]

Läs mer

Nya affärsmodeller utmanar de etablerade aktörerna

Det strategiska partnerskapet På Business Model Summit 2012 fick vi ta del av många berättelser om hur nya affärsmodeller underskattas av de ledande och etablerade aktörerna. När de kommer på att de måste förändra sin affärsmodell och intäktsmodeller är det ofta för sent.  För att kunna anpassa sina affärsmodeller och värdeerbjudande måste man börja i […]

Läs mer