Almi Väst ser stor potential inom insurtech

Almi Väst samlade både etablerade akörer inom försäkringsbranschen, Insurtechbolag, start-ups, högskolor och investerare för att erbjuda möjligheter att utbyta erfarenheter och visa på möjligheter inom försäkringsbranschen och inom Insurtech. Läs vår sammanfattning och ta del av vår presentation.

Read more
  • August 21, 2018

SaaS intressant för allt fler försäkringsbolag

Analysfirman Celent visar i en rapport att de europeiska försäkringbolagen i att större omfattning utvärderar att flytta sina system för försäkringsadministration – Policy Administration, till en framtidssäkrad teknisk miljö. Det innebär även att man hyr det stöd man behöver och betalar för den som en tjänst – Software as a Service.

Read more
  • December 20, 2017

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen. Även i år har vi lusläst bolagens årsredovisningar på jakt efter hur många gånger de skriver digitalisering. Enligt Google Trends så har det skett en ökning kraftig ökning. Det som var index 100 förra året, är idag bara 75 – dvs en ökning med 33 procent.

Read more
  • April 21, 2017

Blockchain – potential att förändra livförsäkrings- och pensionsbranschen?

Många är övertygade om att potentialen för blockchain är så omfattande och omvälvande att teknologin kommer att utgöra morgondagens centrala infrastruktur för hantering av värde över nätet – ’Internt of Value’. Hur och när livförsäkringsbranschen kan komma att utnyttja potentialen av blockchain blir avgörande för hur verksamheten kommer att bedrivas.

Read more
  • February 15, 2017
1 2 3