"Digitalisering"

Tema – Digitalisering

Försäkringsbranschen står inför samma utmaning som många andra branscher redan mött – digitalisering. För många handlar det om en industriell förflyttning till den fjärde generationens industri – industri 4.0.

De senaste decennierna har branschen automatiserat de inre processerna – att göra klart och få ut effekterna av den tredje generationens industri – Industri 3.0. Nu är det alltså dags att automatisera de yttre processerna. Dialogen med kunder, förmedlare och andra aktörer i värdekedjan.

För att göra det effektivt har många branscher redan flyttat sina verksamheter till molntjänster där tillgång till nya teknologier som Machine Learning, Big Data och Artificiell Intelligens skapar möjlgiheter till att ge helt nya kundupplevelser.

Ta del av våra artiklar på temat digitalisering!

Läs mer om vårt produkterbjudande inom digitalisering av din verksamhet!
PAF – Portal Application Framwork – Frigör den digitala kraften i Inca.
EQS – Expert Questioning System – Digitala tjänster för e-hälsa, automatiserad riskbedömning, finansiell rådgivning och workfow
BLI – Business Logic Intergretor – Säker och smidig uppkoppling till branschens digitala värdekedja

Almi Väst ser stor tillväxtpotential inom insurtech

Almi Väst samlade både etablerade akörer inom försäkringsbranschen, Insurtechbolag, start-ups, högskolor och investerare för att erbjuda möjligheter att utbyta erfarenheter och visa på möjligheter inom försäkringsbranschen och inom Insurtech. Torsdagen den 16 augusti samlades drygt 170 personer för att lyssna på tre olika perspektiv på det som just sker inom försäkringsbranschen.Kostnadspress och digitalisering leder till ökade […]

Läs mer

Stänger GDPR dörren för Blockchain för livförsäkringsbranschen?

Stänger GDPR dörren till BlockchainKommer planerna inom livförsäkringsbranschen att använda den hypade och disruptiva teknologin blockchain att gå i lås?​Bilden håller på att klarna kring hur införandet av GDPR kommer att påverka livförsäkringsbranschens möjligheter att använda blockchain teknologin – i vart fall inom EU.Är blockchainhypen över?​Under de senaste åren har vi på Itello följt utvecklingen […]

Läs mer

Digitalisering skapar nya möjligheter för försäkringsbranschen

Många etablerade aktörer inser att de inte kan genomföra den digitala transformationen på egen hand. Därför har det växt fram en insikt kring behovet att agera via olika typer av partnerskap. Stora insatser görs av branschens aktörer för att leverera en bättre kundupplevelse i mötet med kunden i digitala kanaler. Flertalet digitala rådgivningslösningar har lanserats […]

Läs mer

SaaS blir ett allt mer intressant alternativ för försäkringsbolagen

Analysfirman Celent visar i en rapport att de europeiska försäkringbolagen i att större omfattning utvärderar att flytta sina system för försäkringsadministration – Policy Administration, till en framtidssäkrad teknisk miljö. Det innebär även att man hyr det stöd man behöver och betalar för den som en tjänst – Software as a Service. Allt fler Europeiska försäkringbolag står […]

Läs mer

Minskat förtroende för förmedlarbranschen öppnar upp för insurtechbolag

Förmedlarna tappar i kundnöjdhet i senaste undersökningen från Svenskt kvalitetsindex – SKI. På sikt är det en förtroendefråga för alla aktörer i branschen! En rad insurtechbolag har redan identifierat sweet spots i värdekedjan. På sikt är den låga kundnöjdheten ett problem för hela branschen, speciellt eftersom andra branscher med tätare kunddialog hela tiden utvecklar sitt […]

Läs mer

Redan flera blockchainaktörer som utmanar försäkringsbranschen

Nu börjar vi se de första utmanarna i försäkringsbranschen som använder blockchainteknologin. Vi har sökt efter företag som kan bli utmanare för försäkringsbranschen och som använder sig av blockchainteknologin på ett eller annat sätt. Vi följer och tar lärdom av dem.  Missa inget, följ hur digitaliseringen påverkar försäkringsbranschen genom att följa Itello Insights tema Digitalisering […]

Läs mer

Blockchain – har potential att förändra livförsäkrings- och pensionsbranschen!

Många är övertygade om att potentialen för blockchain är så omfattande och omvälvande att teknologin kommer att utgöra morgondagens centrala infrastruktur för hantering av värde över nätet – ’Internt of Value’. Hur och när livförsäkringsbranschen kan komma att utnyttja potentialen av blockchain blir avgörande för hur verksamheten kommer att bedrivas. Våren 2017 initierade Itello ett uppdrag […]

Läs mer

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschenÄven i år har vi lusläst bolagens årsredovisningar på jakt efter hur många gånger de skriver digitalisering. Enligt Google Trends så har det skett en ökning kraftig ökning. Det som var index 100 förra året, är idag bara 75 – dvs en ökning med 33 procent. Läs förra årets analys: Itello […]

Läs mer
1 2 3