"Digitalisering"

Tema – Digitalisering

Försäkringsbranschen står inför samma utmaning som många andra branscher redan mött – digitalisering. För många handlar det om en industriell förflyttning till den fjärde generationens industri – industri 4.0.

De senaste decennierna har branschen automatiserat de inre processerna – att göra klart och få ut effekterna av den tredje generationens industri – Industri 3.0. Nu är det alltså dags att automatisera de yttre processerna. Dialogen med kunder, förmedlare och andra aktörer i värdekedjan.

För att göra det effektivt har många branscher redan flyttat sina verksamheter till molntjänster där tillgång till nya teknologier som Machine Learning, Big Data och Artificiell Intelligens skapar möjlgiheter till att ge helt nya kundupplevelser.

Ta del av våra artiklar på temat digitalisering!

Almi Väst ser stor potential inom insurtech

Almi Väst samlade både etablerade akörer inom försäkringsbranschen, Insurtechbolag, start-ups, högskolor och investerare för att erbjuda möjligheter att utbyta erfarenheter och visa på möjligheter inom försäkringsbranschen och inom Insurtech. Läs vår sammanfattning och ta del av vår presentation.

Läs mer

SaaS intressant för allt fler försäkringsbolag

Analysfirman Celent visar i en rapport att de europeiska försäkringbolagen i att större omfattning utvärderar att flytta sina system för försäkringsadministration – Policy Administration, till en framtidssäkrad teknisk miljö. Det innebär även att man hyr det stöd man behöver och betalar för den som en tjänst – Software as a Service.

Läs mer

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen. Även i år har vi lusläst bolagens årsredovisningar på jakt efter hur många gånger de skriver digitalisering. Enligt Google Trends så har det skett en ökning kraftig ökning. Det som var index 100 förra året, är idag bara 75 – dvs en ökning med 33 procent.

Läs mer

Blockchain – potential att förändra livförsäkrings- och pensionsbranschen?

Många är övertygade om att potentialen för blockchain är så omfattande och omvälvande att teknologin kommer att utgöra morgondagens centrala infrastruktur för hantering av värde över nätet – ’Internt of Value’. Hur och när livförsäkringsbranschen kan komma att utnyttja potentialen av blockchain blir avgörande för hur verksamheten kommer att bedrivas.

Läs mer