"Digitalisering"

Tema – Digitalisering

Försäkringsbranschen står inför samma utmaning som många andra branscher redan mött – digitalisering. För många handlar det om en industriell förflyttning till den fjärde generationens industri – industri 4.0.

De senaste decennierna har branschen automatiserat de inre processerna – att göra klart och få ut effekterna av den tredje generationens industri – Industri 3.0. Nu är det alltså dags att automatisera de yttre processerna. Dialogen med kunder, förmedlare och andra aktörer i värdekedjan.

För att göra det effektivt har många branscher redan flyttat sina verksamheter till molntjänster där tillgång till nya teknologier som Machine Learning, Big Data och Artificiell Intelligens skapar möjlgiheter till att ge helt nya kundupplevelser.

Ta del av våra artiklar på temat digitalisering!

Läs mer om vårt produkterbjudande inom digitalisering av din verksamhet!
PAF – Portal Application Framwork – Frigör den digitala kraften i Inca.
BLI – Business Logic Intergretor – Säker och smidig uppkoppling till branschens digitala värdekedja

Blockchain – potential att förändra livförsäkrings- och pensionsbranschen?

Många är övertygade om att potentialen för blockchain är så omfattande och omvälvande att teknologin kommer att utgöra morgondagens centrala infrastruktur för hantering av värde över nätet – ’Internt of Value’. Hur och när livförsäkringsbranschen kan komma att utnyttja potentialen av blockchain blir avgörande för hur verksamheten kommer att bedrivas.

Läs mer

Digitaliseringens utmaningar för försäkringsbranschen

Finans- och försäkringsbranschen karaktäriseras idag, precis som samhället i stort, av en extremt snabb förändringstakt. Till stor del är detta framdrivet av ny teknologi som i sin tur ger upphov till nya kundbeteenden och kundkrav, dessutom i en förändringstakt som tidigare aldrig upplevts. Det krävs nya förmågor att navigera rätt i det nya digitala landskapet.

Läs mer

Nya perspektiv på sociala medier

llt fler använder sociala medier – ofta som privatpersoner. De mest konsumnetorienterade företagen har insett kraften i de olika sociala plattformarna som växer fram. Men hur förhåller sig försäkringsbranschens aktörer till de olika plattformarna och vad andvänds de till undrar vi.

Läs mer

Digitala personliga möten – konkurrent till bankkontoren?

Nu möjliggör tekniken att du kan få ett personligt möte utan att besöka bankkontoret i stort sett när som helst. Det här öppnar upp för fler personliga möten (fast virtuella) på kundens villkor. Kan man bara hålla IT-systemen öppna finns det i stort sett inga begräsningar på när man som kund kan träffa sin rådgivare – oavsett om det rör bolån eller pensionssparande.

Läs mer