• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Digitaliseringen på gång även inom livförsäkringsbranschen

Lite på skoj och med en del allvar undersökte vi vad livförsäkringsbolagen faktiskt har skrivit om en av vår tids mest disruptiva processer – vi tänker på digitalisering. Aldrig tidigare har det skrivits mer om digitalisering än nu, i vart enligt Google Trends. Men vilka har bolag har skrivit om det i sina årsredovisningar?

Läs mer
  • June 17, 2016

Digitaliseringens utmaningar för försäkringsbranschen

Finans- och försäkringsbranschen karaktäriseras idag, precis som samhället i stort, av en extremt snabb förändringstakt. Till stor del är detta framdrivet av ny teknologi som i sin tur ger upphov till nya kundbeteenden och kundkrav, dessutom i en förändringstakt som tidigare aldrig upplevts. Det krävs nya förmågor att navigera rätt i det nya digitala landskapet.

Läs mer
  • February 3, 2016

Nya perspektiv på sociala medier

llt fler använder sociala medier – ofta som privatpersoner. De mest konsumnetorienterade företagen har insett kraften i de olika sociala plattformarna som växer fram. Men hur förhåller sig försäkringsbranschens aktörer till de olika plattformarna och vad andvänds de till undrar vi.

Läs mer
  • November 5, 2012

Digitala personliga möten – konkurrent till bankkontoren?

Nu möjliggör tekniken att du kan få ett personligt möte utan att besöka bankkontoret i stort sett när som helst. Det här öppnar upp för fler personliga möten (fast virtuella) på kundens villkor. Kan man bara hålla IT-systemen öppna finns det i stort sett inga begräsningar på när man som kund kan träffa sin rådgivare – oavsett om det rör bolån eller pensionssparande.

Läs mer
  • May 2, 2012

Hur ser framtidens kundmöte ut?

Det handlar om konsten att vara på plats dör kunden är och när kunden är det för att möta eller överträffa deras förväntan. Nu bevakar allt fler i branschen vad som skrivs om dem och om andra för att kunna möta kunden och leda dem till lämplig kanal för att lösa ärendet.

Läs mer
  • March 22, 2012